Scholen teren verder in op reserves

Voor het tweede achtereenvolgende jaar komen scholen in het primair en het voortgezet onderwijs geld tekort. In 2011 was het tekort 171 miljoen euro, een jaar eerder 190 miljoen.

Nieuwbouw PCCHet Petrus Canisius College (PCC) in Heiloo krijgt nieuwbouw die naar verwachting in 2014 klaar moet zijn.

Ondanks dit negatieve resultaat investeren scholen nog altijd in onroerend goed en inventaris. Hierdoor nemen banktegoeden af en lopen scholen financieel meer risico.

Van overschot naar tekort
In 2007 hielden scholen in het primair en het voortgezet onderwijs samen nog 285 miljoen euro over. Hun financiële resultaat nam vervolgens geleidelijk af en drie jaar later, in 2010, kwamen ze 190 miljoen euro tekort. Sindsdien zijn de uitgaven en inkomsten van scholen nauwelijks veranderd. Scholen gaven 14 miljard euro uit aan personeel in 2010 en 2011. Dat is ongeveer 80 procent van hun totale uitgaven.

Scholen investeren in onroerend goed en inventaris
Scholen investeerden netto 133 miljoen euro in 2011; de waarde van onroerend goed en inventaris neemt daardoor toe. De netto-investeringen zijn hoger dan het resultaat. Dat komt onder andere doordat het relatief lang duurt om investeringen en personeelslasten terug te brengen. Investeringsplannen zijn vaak voor een langere periode vastgelegd en bij het afvloeien van personeel hebben de scholen te maken met vaststaande cao-regels, zoals het opstellen van een sociaal plan.

Banktegoeden nemen af
Om de netto-investeringen en het negatieve resultaat te financieren, teren de scholen in op hun reserves. Hun bank- en spaartegoeden zijn in 2011 met 233 miljoen euro verminderd. Voor individuele scholen kan dat betekenen dat ze beneden een zogenoemde signaleringswaarde komen. Bij 1 procent van de scholen in het primair en 10 procent in het voortgezet onderwijs is dat het geval. Het primair onderwijs telt bijna 7 500 scholen en het voortgezet onderwijs 650 scholen.

Auteur: Mark Groen

Plaats een reactie