Schmallenbergvirus nu op 55 schapenbedrijven en 2 geitenbedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nu toe van 204 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Het gaat om 115 schapenbedrijven, 82 rundveebedrijven en 7 geitenbedrijven. Op 55 schapenbedrijven en twee geitenbedrijven is het virus aangetoond. Op 76 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Situatie in Europa
Het virus is aangetoond van West-Vlaanderen tot in Noord-Duitsland. In Duitsland is het inmiddels gevonden bij 6 rundveebedrijven 14 schapenbedrijven. In België is op 17 schapenbedrijven het virus gevonden. In andere landen is het virus nog niet aangetoond. Frankrijk heeft sinds kort ook een meldplicht en ook in Duitsland komt een meldplicht. Nederland wil de situatie over het Schmallenbergvirus bespreken op de komende landbouwraad maandag 23 januari.

Europese Commissie
Nederland kreeg bij het Standing Committee on Food Chain and Animal Health (SCoFCAH) complimenten over de getoonde transparantie en de ingevoerde meldplicht. De lidstaten en de Commissie vinden het nodig om met grote spoed door te gaan met onderzoek naar dit virus, zodat er gegevens beschikbaar komen waarop mogelijke bestrijdingsmaatregelen gebaseerd kunnen worden. Zij vinden dat het urgent is om een leidraad te ontwikkelen voor monitoring van de ziekte. In Brussel wordt op 20 januari een technisch overleg met de belangrijkste lidstaten gehouden.

Geen meldingen volksgezondheidsklachten
Tot op heden zijn er geen meldingen geweest van mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na contact met misvormde lammeren of kalveren. Hoewel het RIVM het risico voor de volksgezondheid als zeer gering ziet, wordt ook op het humane vlak diagnostiek ontwikkeld.

Meer informatie: Schmallenbergvirus, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Plaats een reactie