Schmallenbergvirus nu op 3 rundvee-, 88 schapen- en 5 geitenbedrijven aangetoond

Tot en met 8 februari 2012 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 450 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Het gaat om 168 schapenbedrijven, 261 rundveebedrijven en 21 geitenbedrijven. Op 3 rundvee-, 88 schapen- en 5 geitenbedrijven is het virus aangetoond. Op 91 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Situatie in andere landen
In Duitsland is het virus inmiddels vastgesteld bij 10 rundvee-, 317 schapen-, en 15 geitenbedrijven. In België is het virus op 4 rundvee- en 83 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf gevonden. In Frankrijk is het tot en met 30 januari op 50 schapenbedrijven aangetoond en in het Verenigd Koninkrijk tot en met 25 januari op 32 schapenbedrijven, 1 rundvee- en 1 geitenbedrijf.

Volksgezondheid
Het RIVM geeft op basis van de beschikbare gegevens aan dat de kans op infectie van mensen buitengewoon gering is. Er is nu een test om mensen op antistoffen te testen en een test om (delen van) het virus aan te tonen. Het RIVM werkt aan een voorstel om grotere groepen mensen te testen om een indruk te krijgen of mensen bij blootstelling met het virus geïnfecteerd kunnen worden.

Volgende week komt een aantal deskundigen op humaan en veterinair gebied samen om dit voorstel te bespreken. In die bijeenkomst wordt ook besproken of er een (theoretisch) risico is voor de mens en welk onderzoek er nog nodig is om hierover uitsluitsel te krijgen.

Meer informatie
Kamerbrief update Schmallenberg (9 februari 2012)

Plaats een reactie