Schmallenbergvirus bij 2 kalveren

Voor het eerst is het Schmallenbergvirus in Nederland ook bij kalveren aangetoond. Tot nu toe werd het alleen bij schapen (72 keer) en geiten (2 keer) aangetoond. Dat het virus ook bij kalveren zou worden aangetoond, was te verwachten. De dieren zijn in dezelfde periode geïnfecteerd als de schapen en geiten. De infectie blijkt pas later doordat de draagtijd van een rund langer is dan van schapen en geiten en omdat het bij schapenbedrijven vaak om een aantal lammeren gaat, terwijl het bij rundveebedrijven vaak om één kalf gaat. Er hoeven geen extra maatregelen genomen te worden.

Het ministerie meldt deze vondst maandag 23 januari 2012 aan de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en aan de buurlanden. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) brengt het onderwerp aan de orde tijdens het overleg van Europese landbouwministers in Brussel.

Meldingen
In totaal zijn er nu 283 bedrijven gemeld met verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Daarbij ging het om 134 schapen-, 136 runder- en 13 geitenbedrijven. Inmiddels zijn 107 schapen-, 91 runder-, en 9 geitenbedrijven onderzocht, waarbij op 72 schapen-, 2 runder-, en 2 geitenbedrijven het virus is aangetoond. Van de 283 aangemelde bedrijven is dus op 76 bedrijven het virus wel aangetoond en op 131 bedrijven niet aangetoond. Op de overige 76 bedrijven loopt het onderzoek nog.

Import
Rusland staat import van schapen en geiten en producten van deze dieren niet toe. Binnenkort gaan de experts uit Rusland, de Europese Commissie, Duitsland en Nederland hierover in overleg. Mexico wil geen sperma en embryo’s van schapen, geiten en runderen ontvangen. China en Argentinië hebben Nederland vragen gesteld over het virus. Deze landen zijn per brief geïnformeerd.

Plaats een reactie