‘Schippers zet hulp aan rokers op losse schroeven’

Nog voordat de eerste effecten bekend zijn van hulp bij stoppen-met-roken, zet minister Schippers de vergoeding in het basispakket alweer op losse schroeven. Zo zien Astma Fonds en Nederlandse Hartstichting de Gezondheidsnota die vanochtend verscheen. In die nota schrijft het kabinet dat gezondheidsinterventies niet thuishoren in het basispakket. Meer mensen dan ooit grijpen nu de kans om de best denkbare stap te zetten voor hun gezondheid. Maar de drempel om te stoppen, wordt ineens weer hoog.

“Rokers die willen stoppen, wordt sinds januari de hand gereikt. Ze willen dolgraag, het loopt storm. Maar ze zijn nog amper begonnen, of Schippers dreigt de deur dicht te slaan”, zegt directeur Michael Rutgers van het Astma Fonds. Stoppen met roken is de belangrijkste stap die mensen kunnen zetten voor hun gezondheid. Roken is de belangrijkste oorzaak van kanker, COPD en hart- en vaatziekten waar mensen zelf iets aan kunnen doen.

Als er in Nederland niet meer wordt gerookt, sterft er op termijn dertig procent minder mensen aan deze ziekten. In de huidige verhoudingen zijn dat 11.000 doden per jaar minder. “Vergoeding van deze hulp is dus onmisbaar”, zegt Hans Stam van de Nederlandse Hartstichting. “Dat Schippers dit nu alweer ter discussie stelt, is onverteerbaar.” Internationaal onderzoek toont aan dat vergoeding van hulp zorgt dat meer mensen een poging wagen. En uit onderzoek blijkt bovendien dat goede begeleiding maakt dat de poging meer kans van slagen heeft.

Korte termijnblik
Vandaag kwam Schippers met haar Gezondheidsnota. Daarin stelt zij dat de kosten voor leefstijlinterventies niet ten laste mogen komen van anderen. De nota getuigt in dit opzicht van een korte termijnblik en is slechts gestuurd op bezuinigingen, vinden de fondsen. De minister wil omgevingen creëren die gezond gedrag stimuleren, maar investeren is er niet bij. Eind juni bepaalt de regering wat er in het verzekerde basispakket zit.

Schippers ziet terugdringen van rookgedrag niet als overheidstaak, zo blijkt uit de nota. Maar dat is te simpel, vinden de drie gezondheidsfondsen. De tabaksindustrie, sociale factoren, verslavingsgevoeligheid – de verleiding om te roken is, zeker voor jongeren, vaak amper te weerstaan, met een verslaving tot gevolg. Het is een overheidstaak om het risico voor de volksgezondheid aan te pakken. Of het nu is ter voorkoming (preventie) of als genezing (verslavingszorg), net als bij andere verslavingsziekten. De drie gezondheidsfondsen waren juist zo opgetogen dat de vergoeding in januari van kracht werd.

Bovendien is het kapitaalvernietiging, als inderdaad de vergoeding voor hulp bij stoppen-met-roken wordt geschrapt. Zorgverzekeraars en zorgverleners pasten hun werkwijzen er al op aan op het nieuwe basispakket en ondersteunden al duizenden rokers.

Plaats een reactie