Schippers past maatregelen eigen bijdrage GGZ aan

Minister Edith Schippers (VWS) past de voorgenomen maatregelen met betrekking tot het invoeren van een eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ aan. Het aantal te betalen eigen bijdragen in de tweedelijns GGZ wordt teruggebracht naar maximaal één per patiënt per kalenderjaar.

Ook verlaagt Schippers de hoogte van de voorgenomen eigen bijdrage. Ter gedeeltelijke dekking gaan kortdurende behandeltrajecten in de duurdere tweede lijn uit het basispakket. Bij minder zware psychische problematiek wordt hierdoor verplaatsing van de hulpvraag naar de goedkopere eerste lijn gestimuleerd.

Schippers heeft dit de Tweede Kamer vandaag in een brief laten weten.

Twee weken geleden kondigde Schippers een reeks maatregelen aan om de uitgavengroei in de gezondheidszorg te matigen. Ondanks de extra investeringen van 15 miljard euro in deze kabinetsperiode in de gezondheidszorg, dreigen er namelijk hier nog bovenop forse overschrijdingen. Wanneer er geen maatregelen genomen zouden worden, kunnen deze overschrijdingen oplopen tot 3 miljard in 2015. Schippers heeft daarom besloten de overschrijdingen terug te halen in de sectoren waar die hebben plaatsgevonden, en om maatregelen te nemen om de stijging van de zorgkosten beheersbaar te houden.

Voor de GGZ geldt dat de stijging van de kosten veel sterker is dan in andere zorgsectoren. De uitgaven van de totale GGZ zijn tussen 2000 en 2009 met meer dan 100 procent gestegen; van ongeveer 2,5 miljard in 2000 naar ongeveer 5,5 miljard in 2009. Ondanks de maatregelen kan ook de GGZ-sector de komende jaren blijven groeien.

Op dit moment is er geen eigen bijdrage in de tweedelijns-GGZ, maar wel in de eerstelijn. Er is gekozen voor invoering van een eigen bijdrage voor verzekerden van 18 jaar en ouder in de tweedelijns-GGZ, omdat patiënten zo worden gestimuleerd zorg te gaan zoeken in de goedkopere eerstelijn, in plaats van in de duurdere tweedelijn. Vergeleken met de eerdere voornemens wordt de voorgenomen eigen bijdrage in de tweedelijns-GGZ verlaagd van 295 naar 275 euro. Ook past Schippers het aantal te betalen eigen bijdragen aan. Dit wordt teruggebracht van twee naar één per persoon per kalenderjaar.

Verder gaan kortdurende behandelingstrajecten (dbc’s) in de tweede lijn uit het basispakket. Hiervan is eveneens een beoogd effect dat patiënten zich met minder zware psychische problematiek tot goedkopere behandelingen in de eerste lijn wenden.

De wijzigingen in de voorstellen kosten per saldo 19 miljoen euro. Dekking is gevonden in het totaal aan uitgaven binnen het Budgettair Kader Zorg.

Plaats een reactie