Schijnoplossing Bleker voor Hedwigepolder

0
574

Nederland komt met de zoveelste ‘schijnoplossing’ in deze poldersoap. Bleker wil slechts een deel van de Hedwigepolder onder water zetten en de rest van de afgesproken natuurcompensatie elders bij elkaar sprokkelen. De Zeeuwen hebben nog steeds geen duidelijkheid over hun polders en natuur.

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Na de vele onderzoeken en vele jaren uitstel denkt Bleker dat het verantwoord is om nu te kiezen voor deze gekunstelde oplossing. Ondanks de woorden van de staatssecretaris moet nog duidelijk worden of België en Europa ermee akkoord gaan. We hebben de heer Bleker eerder gehoord met nogal positieve inschattingen over de positie van Vlaanderen en de EU.”

Het voornemen om de Hedwigepolder in Zeeland maar voor een deel terug te geven aan de natuur is volstrekt onbegrijpelijk. Van Tongeren: “Met dit slappe gepolder maak je niemand blij. Het is slecht nieuws voor de natuur, voor onze Vlaamse buren en voor de schatkist. De polder teruggeven aan de natuur komt steeds als beste en goedkoopste optie uit de onderzoeken.”

Het gaat natuurlijk allang niet meer om die polder of de natuur. Elders wordt veel meer landbouwgrond geruisloos omgezet in wijken om wegen. Van Tongeren: “Het is een prestigestrijd voor deze staatssecretaris die alleen om machtspolitieke redenen een twijfelachtig en duur voorstel blijft doordrukken.”

Het zou de vierde keer zijn dat de Nederlandse overheid weigert de eerder gemaakte afspraken niet na te komen. Ook is onduidelijk of dit nu een voornemen of een volwaardig kabinetsbesluit is. GroenLinks wil zo snel mogelijk, komende week een debat met de staatssecretaris over de plannen.