Scherpere eisen voor gezinsmigratie

Migranten met een verblijfsvergunning kunnen alleen familieleden uit hun ‘kerngezin’ naar Nederland laten komen: hun gehuwde of geregistreerde partner en hun minderjarige kinderen.

Ook komt er een wachttermijn van een jaar. De familieband moet met een huwelijksakte (of akte van partnerschap) worden aangetoond. Na een scheiding komt de ex-partner pas na vijf jaar huwelijk of partnerschap in aanmerking voor een eigen verblijfsvergunning; nu is dat nog na drie jaar.

De ministerraad heeft ingestemd met deze voorstellen van minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel. Voor de veranderingen is geen wetswijziging of aanpassing van Europese regels nodig. Minister Leers zal de Tweede Kamer per brief informeren over deze wijzigingen in het Vreemdelingenbesluit, die al waren al aangekondigd in het regeerakkoord.

Met de aangescherpte eisen wil het kabinet ervoor zorgen dat wie naar Nederland komt een goede kans heeft om te integreren en mee te doen in de samenleving.

Door de wachttermijn van een jaar is degene die hier al is, al bekend met de Nederlandse samenleving en voldoende ingeburgerd op het moment dat de partner en de kinderen overkomen. Het verlengen van de termijn om na een scheiding een eigen verblijfsvergunning te krijgen, is bedoeld om schijnhuwelijken als springplank naar een eigen vergunning tegen te gaan. Door de termijn van drie naar vijf jaar te verlengen, wordt ook een eventueel beroep op een bijstandsuitkering na echtscheiding twee jaar langer uitgesteld. In bijzondere situaties – bijvoorbeeld bij huiselijk geweld – blijven uitzonderingen mogelijk.

Er komt een speciale, tijdelijke trouwvergunning voor homo’s en lesbiennes en voor partners met een verschillende religie, als zij door de wet in het land van herkomst van hun partner niet kunnen trouwen. Het moet wel gaan om een duurzame en exclusieve relatie. Zij krijgen zes maanden de tijd om in Nederland te trouwen of hun partnerschap te registreren.

Plaats een reactie