Scherpe financiële kaders beperken medisch specialisten in hun werk

Ziekenhuizen moeten ervoor waken dat nieuw in te voeren ‘planning & control’ systemen hun medisch specialisten te zeer belemmeren in hun zorg voor patiënten. Te scherpe afspraken omtrent hun prestaties maken artsen huiverig, met het gevaar dat niet altijd voor de best mogelijke behandeling wordt gekozen. Hun medisch managers kunnen dit voorkomen.

Dit concludeert Tjandra Börner in haar promotieonderzoek ‘Wat is de invloed van de introductie van diagnose behandel combinaties op het gedrag van medisch specialisten’. Zij promoveerde op 28 juni 2012 aan de Open Universiteit.

Leidinggevende kwaliteiten
De grote financiële druk op ziekenhuizen maakt het noodzakelijk om scherpe kaders te stellen en werkafspraken te maken op het gebied van planning & financiën. Of dit oplevert wat ervan wordt verwacht, wordt deels bepaald door het beschikken over de juiste financiële systemen, processen en methodieken. Maar voor een groot deel ook door het gedrag van werknemers in de organisatie, zoals medisch specialisten.
Tjandra Börner concludeert dat hierin een cruciale rol is weggelegd voor de medisch managers. Zij onderzocht hoe medisch specialisten, in het bijzonder urologen, omgaan met de invoering van de diagnose behandel combinaties. ‘Als gevolg van de invoering van dbc’s moeten urologen net als andere medisch specialisten keuzes maken. Dan gaat het om keuzes ten aanzien van het assortiment aan behandelingen dat zij bieden en ten aanzien van de inrichting van die behandelingen. Hun keuzes blijken vooral afhankelijk van de leidinggevende kwaliteiten van hun medisch manager en de manier waarop en de mate waarin deze informatie filtert, zowel van als naar het ziekenhuismanagement.’

Moeilijke beslissingen
Het is belangrijk dat de medisch manager voldoende vertelt en overlegt over veranderingen als de invoering van de dbc’s. Dit wekt vertrouwen, creëert rust en stelt medisch specialisten in staat weloverwogen keuzes te maken. En, het is niet slecht als de medisch manager samen met de medisch specialisten ruimte creëert binnen nieuwe financiële en planningsafspraken. Die ruimte is nodig om de moeilijke beslissingen te kunnen nemen die van hen worden verwacht. Het te zeer vastpinnen van artsen beperkt deze ruimte. Dit maakt hen huiverig voor het nemen van beslissingen, wat negatieve consequenties kan hebben voor het soort en assortiment behandelingen. Ook de druk die het ziekenhuismanagement uitoefent, het vertrouwen tussen medici en adequate software zijn belangrijke factoren die bepalen hoe medisch specialisten omgaan met dergelijke veranderingen.

Over Tjandra Börner
Tjandra Börner (Brunssum, 1983) studeerde in 2005 af aan de Universiteit Maastricht op het gebied van Gezondheidswetenschappen. Sinds december 2006 doet zij bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit onderzoek naar veranderingsprocessen op het gebied van Management Control, in het bijzonder in de gezondheidszorg.

Plaats een reactie