‘Schaliegas is vies en onnodig’

Schaliegas is niet alleen vies, maar ook onnodig. Dit heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) laten weten aan de Europese Commissie, die vrijdag 7 juni 2013 een bijeenkomst over schaliegas en andere onconventionele brandstoffen hield.

Er is tot 100.000 keer meer zoetwater nodig om schaliegas op te pompen dan conventioneel gas. Hierdoor bestaat de kans op daling van de grondwaterstand of aantasting van het grondwater. Het risico op luchtvervuiling door de uitstoot van dieseldampen is levensgroot. Tot slot leidt de inzet op schaliegas af van de noodzaak om over te schakelen op een volledig duurzame energievoorziening. Het zijn maar enkele van de argumenten die volgens WNF tegen schaliegas pleiten.

Groen Links: Schaliegas: mooi onder de grond laten zitten.

Fossiele brandstoffen
“Willen we klimaatverandering voorkomen dan is onze belangrijkste uitdaging om fossiele brandstoffen ín de grond te laten zitten, in plaats van uit alle macht manieren te proberen om ze uit de grond te krijgen”, aldus Jason Anderson, van het Europese WWF kantoor in Brussel.

WNF geeft vier redenen die tegen schaliegas pleiten:
1. Keuze voor schaliegas bemoeilijkt de strijd tegen klimaatverandering
2. Het leidt tot verkwisting van het toch al schaarse kapitaal voor investeringen in energie
3. Het vertraagt de ontwikkeling van een duurzame Europese energiehuishouding
4. Het leidt tot aantasting en vervuiling van de leefomgeving van mensen

Dubbele inspanning
WNF is ervan overtuigd dat een dubbele inspanning op energiebesparing en hernieuwbare energie het beste antwoord is op de stijgende energieprijzen en om de Europese concurrentiepositie op de wereldwijde energiemarkt te verbeteren. Hoge uitgaven aan fossiele brandstoffen die klimaatverandering en milieuvervuiling alleen maar versnellen, is niet meer van deze tijd, vindt WNF.

Plaats een reactie