SCA Hygiene Products en Oxfam Novib partners in Soedan

SCA Hygiene Products, beter bekend van de merken Edet, Tork en Libresse en Oxfam Novib lanceerden vandaag hun driejarige samenwerking in het bijzijn van Joris Voorhoeve (voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib en lid Raad van State). Met deze samenwerking wil SCA een structurele bijdrage leveren aan ontwikkelingsprojecten in Zuid-Soedan. Zo gaat het bedrijf zich, samen met Oxfam Novib, richten op betere hygiëne ter voorkoming van kindersterfte, bevordering van onderwijs voor meisjes en verbetering van de positie van vrouwen. Tijdens de lancering zong zangeres Des’ray een speciaal voor de campagne geschreven lied ‘What about you’.

In Zuid-Soedan sterft één op de zeven kinderen onder de vijf jaar. Vaak ten gevolge van diarree. Want voorzieningen op het gebied van goede hygiëne zijn er niet of nauwelijks. Vooral op scholen verspreiden bacteriën zich snel, vanwege het ontbreken van sanitair. Meisjes hebben daarnaast, door geldgebrek, niet of nauwelijks de beschikking over basisproducten als maandverband. Met het gevolg dat zij gedurende hun menstruatieperiode thuis blijven. Dit betekent dat zij op jaarbasis drie maanden school missen en om die reden vaak vroegtijdig afhaken.

SCA gaat samen met de lokale partner van Oxfam Novib aan de slag in de regio Mundri, in Zuid-Soedan. Dit hele gebied werd meer dan twintig jaar geteisterd door een burgeroorlog. Sinds 2005 is sprake van relatieve rust. Bewoners proberen hun leven weer op te bouwen. Desondanks is er een groot gebrek aan de meest basale voorzieningen. Zo ook aan sanitaire voorzieningen. Edet steunt dan ook de bouw van toiletten om de hygiënische omstandigheden op scholen te verbeteren en daarmee de kindersterfte omlaag te brengen. Tork richt zich op het aanbrengen van andere sanitaire voorzieningen waaronder wasmogelijkheden, het verstrekken van zeep en lessen in hygiëne op scholen. Libresse verstrekt via de lokale partner van Oxfam Novib gratis maandverband en schoolbeurzen voor meisjes. Daarmee vergroot zij het vooruitzicht van meisjes op een schoolcarrière.

SCA ondersteunt hiermee de door de VN geformuleerde millenniumdoelen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Gedurende de samenwerking zal SCA via haar merken financieel een basisbijdrage leveren, deze kan worden verhoogd met speciale productacties.

Plaats een reactie