Samenwerking ziekenhuizen in logistiek en sterilisatie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja Ziekenhuis (RZS) zijn voornemens te gaan samenwerken op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen en de bijbehorende logistieke dienstverlening. Met de samenwerking willen de ziekenhuizen de kwaliteit en efficiëntie van deze activiteiten verhogen. Vandaag ondertekenen de drie partijen hiervoor een intentieverklaring.

De samenwerking is gericht op de vorming van een regionaal sterilisatiecentrum en de centrale opslag en distributie van steriele en niet steriele goederen. Beoogde locatie voor deze activiteiten is het logistiek centrum van het UMCG op bedrijventerrein Eemspoort in Groningen.

De drie ziekenhuizen beschikken nu ieder over een eigen afdeling voor het steriliseren van medische hulpmiddelen. Hier worden instrumenten, na gebruik op een operatiekamer, polikliniek of verpleegafdeling, gesteriliseerd. Ook de opslag en distributie van steriele en niet-steriele goederen doen de ziekenhuizen ieder voor zich, met uitzondering van het UMCG, die op dit gebied al nauw samenwerkt met het Martini Ziekenhuis in het logistiek centrum Eemspoort.

De komende maanden gaan de ziekenhuizen onderzoeken of zij door samenwerking, standaardisatie van instrumenten en met behulp van ‘tracking & tracing’-systemen de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verhogen en de kosten verlagen. Ook de invoering van zogenoemde ‘procedure based trolleys’ wordt daarbij bekeken. Dit zijn kant-en-klare trolleys met alle medische hulpmiddelen die voor een operatieve ingreep nodig zijn. Bij de planontwikkeling voor de vorming van het regionaal sterilisatiecentrum wordt rekening gehouden met een uitbreiding naar meerdere gebruikers. Naar verwachting zal binnen een half jaar een definitief besluit vallen over de voorgenomen samenwerking.

Plaats een reactie