Samenwerking tussen UMC St Radboud en verpleeghuizen vernieuwd

Het bestaande samenwerkingsverband tussen verpleeghuizen en het UMC St Radboud is uitgebreid en vernieuwd. Dit wordt op 14 september bekrachtigd met een nieuwe naam: UKON, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Bij het samenwerkingsverband UKON zijn momenteel tien ouderenzorgorganisaties uit Zuid-Nederland aangesloten. Deze organisaties omvatten verpleeghuizen en verzorgingshuizen en bieden ook vaak thuiszorg, hospicezorg en transmurale zorg. Samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud ontwikkelen zij kennis op het gebied van de ouderengeneeskunde en zijn zij de eersten die deze kennis ook daadwerkelijk toepassen.

Studies
Het UKON heeft (onder de oude naam UVNN) sinds 2003 al diverse wetenschappelijke studies uitgevoerd ter verbetering van de verpleeghuiszorg. Bijvoorbeeld de Waalbedstudie over probleemgedrag zoals rusteloosheid, depressieve gevoelens of angst bij patiënten met dementie en hoe daarmee als verzorger om te gaan. Of de Grampsstudie, een onderzoek naar de factoren die een succesvolle revalidatie voorspellen van ouderen, die herstellen na een beroerte/hersenbloeding of een amputatie. Beide studies hebben al bruikbare resultaten opgeleverd en worden nog voortgezet.

Ook het multidisciplinaire zorgprogramma ‘Doen bij depressie’ is binnen het UKON ontwikkeld. Dit programma is erop gericht om depressieve symptomen bij verpleeghuisbewoners sneller te signaleren en beter te behandelen en te monitoren. Momenteel onderzoekt het UMC St Radboud de kosteneffectiviteit van dit programma.

Kennisoverdracht
Binnen het UKON wordt gewerkt aan eenduidigheid in het digitaal vastleggen van zorggegevens. Ook worden er enthousiast ervaringen en best practices uitgewisseld. Dit leidt tot verbeteringen op meerdere zorggebieden, bijvoorbeeld wat betreft activiteiten in het dagelijks leven en mobiliteit van bewoners. Het UKON organiseert cursussen, workshops, werkconferenties en symposia om de kennis, afkomstig uit onderzoeksresultaten, over te dragen en te verspreiden. Een nieuw initiatief is het UKON-kennisplein, een digitale leeromgeving om collega’s te raadplegen, publicaties in te zien, e-toetsen te maken, etcetera. Het kennisplein start op proef binnen de UKON-zorgorganisaties in de provincie Gelderland.

Plaats een reactie