Samenwerking reconstructieve zorg bij borstkanker

Op dinsdag 5 juli 2011 tekenden het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen een samenwerkingsovereenkomst voor reconstructieve zorg bij operaties bij patiënten met borstkanker. Vanaf deze maand verzorgen de plastisch chirurgen van Spaarne Ziekenhuis deze operaties in Ziekenhuis Amstelland, in nauwe samenwerking met de chirurgen van Ziekenhuis Amstelland.

Links: R.A. Christiano, plastisch chirurg Spaarne Ziekenhuis. Rechts: Astrid Baan, Mammacare chirurg Ziekenhuis Amstelland.

Jaarlijks wordt een groot aantal patiënten met borstkanker in Ziekenhuis Amstelland behandeld. Een recente ontwikkeling binnen de borstkankerchirurgie is dat ten tijde van de borstamputatie-operatie direct een borstreconstructie wordt gedaan, wanneer de patiënt daarvoor in aanmerking komt. Deze operaties worden altijd uitgevoerd door de oncologisch chirurg in samenwerking met de plastisch chirurg, tijdens dezelfde operatie. Patiënten worden hiermee de zichtbare gevolgen van een borstamputatie bespaard. Bovendien worden ze op één locatie door een goed op elkaar ingespeeld mammacare-team behandeld, waar vanaf heden ook de plastisch chirurg deel van uit maakt.

Omdat de borstkankerzorg binnen Ziekenhuis Amstelland al jarenlang een van de speerpunten is, wilden de chirurgen ook deze reconstructieve ingrepen aan haar patiënten aanbieden. Het Ziekenhuis Amstelland beschikt niet over eigen plastisch chirurgen. Daarom kwam de nauwe samenwerking met de plastisch chirurgen van het Spaarne Ziekenhuis tot stand. Ook de raden van bestuur van beide ziekenhuizen ondersteunen de samenwerking: het betekent een directe verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten.

Plaats een reactie