Samenwerking Dutch Imaging Hub en Roche

De drie Universitaire Medische Centra Groningen, Radboud Nijmegen en VUmc Amsterdam hebben gisteren, maandag 13 december, een strategische alliantie gesloten met het Zwitserse innovatieve farmabedrijf Roche. De scope van deze alliantie is in het bijzonder preklinisch en klinisch onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde imaging technieken.

De drie Nederlandse UMC’s nemen op het gebied van Imaging een vooraanstaande plaats in op het wereldwijde academische toneel. Daarnaast zijn het internationale karakter van de Nederlandse universiteiten en de goede infrastructuur in ons land redenen geweest voor Roche om de alliantie in Nederland te zoeken. De partijen spreken met het aangaan van deze alliantie het vertrouwen uit in een constructieve langdurige samenwerking.

Roche is wereldwijd het grootste biotech/farmabedrijf dat de laatste jaren baanbrekende geneesmiddelen en diagnostica heeft geïntroduceerd op het gebied van oncologie, reumatologie en virologie. In 2009 nam Roche op de lijst van de 1000 bedrijven met de grootste R&D investeringen een eerste plaats in (9,1 miljard dollar).

Het netwerk biedt aan alle vier partijen de mogelijkheid om onderzoek in te brengen. Hierdoor wordt een omgeving gecreëerd waarin innovatie en samenwerking voorop staan op basis van gedeeld risico en gedeelde revenuen. De partijen zien de voortgaande ontwikkeling van imaging technieken voor biomedisch onderzoek, geneesmiddelenonderzoek, ontdekking van aangrijpingspunten voor mogelijke nieuwe behandelingen en farmacologie als de voornaamste doelstellingen van de samenwerking.

Andreas Wallnoefer, aan Roche verbonden als hoofd Development van pRED (Pharma Research & Early Development): ‘Als innovatief bedrijf koestert Roche samenwerkingsverbanden en partnerschappen met belangrijke academische centra. Wij verheugen ons op de alliantie met deze Nederlandse centra, die op het gebied van translationeel klinisch onderzoek tot de top behoren.’

‘Dergelijke allianties zijn goed voor het behoud van gespecialiseerde kennis in ons land en zullen een aantrekkingskracht hebben op nieuw aanstormend talent, met name ook van buiten onze landgrenzen, en op buitenlandse toponderzoekers’, beamen de heren mr. J.F.M.Aartsen, prof.dr. F.H.M. Corsten en prof.dr. W.A.B. Stalman, leden van de Raden van Bestuur van respectievelijk UMC Groningen, UMC St Radboud en VUmc Amsterdam bij de ondertekening van het contract.

Plaats een reactie