Samenwerking DSM en UMCG over rol voeding bij Healthy Ageing

DSM en het Universitair Medisch Centrum Groningen gaan een samenwerking aan gericht op de rol van voeding bij Healthy Ageing. DSM en UMCG zullen samen onderzoeksprojecten gaan uitvoeren over de rol van microvoedingsmiddelen, in het bijzonder vitaminen, bij gezond ouder worden en bij een langere levensduur. Hiertoe hebben de bedrijven een overeenkomst getekend.

Binnen het UMCG-onderzoekinstituut ERIBA (European Institute for the Biology of Ageing) zullen onderzoeksprojecten worden uitgevoerd over de rol van microvoedingsstoffen bij stofwisseling en genregulatie. In het LifeLines-onderzoek van het UMCG zal informatie worden verzameld over de inname van voedingsstoffen en markers van de voedingsstatus, evenals over het effect van tekorten aan voedingsstoffen gedurende de levenscyclus. LifeLines is een groot onderzoek waarbij de gezondheid van 165.000 deelnemers uit de noordelijke provincies van Nederland wordt gevolgd en waarbij drie generaties zijn betrokken. LifeLines is gericht op onderzoek naar universele risicofactoren en de bijbehorende invloedfactoren voor ziekten met meerdere oorzaken.

Onderdeel van de samenwerking is ook het opzetten van een onderwijsprogramma voor studenten in de medische wetenschappen op het gebied van voedingswetenschappen. Dit programma is vooral gericht op de rol van vitaminen en microvoedingsstoffen bij gezondheid en ziekte. De samenwerking omvat verder cosponsorschap van promovendi die bij het UMCG en onderzoekslaboratoria van DSM werkzaam zullen zijn. Deze benadering zal de vertaalslag van nieuwe wetenschappelijke benaderingen naar voedingsgerichte oplossingen versterken.

Dit programma zal bijdragen aan het behalen van de doelen van de Europese Unie om vóór 2020 de kwaliteit van leven te verbeteren en de bevolking twee gezonde levensjaren erbij te geven. In het kader van ‘Bright Science’ is DSM al enkele jaren bezig met verschillende projecten waarin de rol van microvoedingsstoffen bij het ontwikkelen van nieuwe voedingsgerichte oplossingen wordt onderzocht. Niettemin is er meer wetenschappelijk onderzoek en zijn er meer voedingsstudies nodig om beter inzicht te krijgen in de complexe rol die microvoedingsstoffen spelen in de fysiologie van de mens bij het gezond ouder worden.

Healthy Ageing is een belangrijk thema in de moderne samenleving. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een evenwichtig dieet met essentiële voedingsstoffen en mineralen een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van chronische ziekten en aan het gezond ouder worden. Het is van essentieel belang om evidence-based concepten te ontwikkelen om de voeding te verbeteren en gefundeerde informatie aan te reiken over microvoedingsstoffen. Zo kunnen we het vakgebied verder ontwikkelen en de mogelijkheden voor gezond leven bevorderen. Recente wetenschappelijk ontwikkelingen op het gebied van interacties tussen voeding en genen en analytische scheikunde bieden nieuwe inzichten in de werking van vitaminen en in persoonsgebonden verschillen met betrekking tot de behoefte aan voedingsstoffen.

Plaats een reactie