Samenwerking Atrium MC en Orbis MC meest realistische scenario

Zowel voor Atrium MC als voor Orbis Medisch Centrum is samenwerking op de (middel)lange termijn het meest realistische scenario. Dat is de conclusie van Bureau Berenschot dat de laatste maanden de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking tussen beide ziekenhuisorganisaties heeft onderzocht.

De mogelijkheden tot groei zijn in de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek vanwege de vergrijzing beperkt. Daarbij wil de overheid de zorgkosten verminderen, kwaliteit verbeteren en is er sprake van toenemende concurrentie. Samenwerking tussen beide ziekenhuizen biedt kansen als er beter wordt afgestemd op het totale zorgaanbod binnen de gezamenlijke regio’s. Er kan door de samenwerking in totaal voor een bedrag van tussen de 30 en 35 miljoen op jaarbasis bespaard worden, heeft Berenschot berekend.

In het onderzoek wordt uitgegaan van het voortbestaan van twee volwaardige ziekenhuizen. Er zou een koepel boven moeten komen waarin de samenwerking gestalte krijgt.

De onderzoekers stellen dat een groot deel van de besparingen kan gehaald worden door in samenwerking bedden te reduceren. Bovendien zou de ketenzorg verbeterd moeten worden waardoor patiënten sneller doorstromen naar verpleeg- en thuiszorg. Ook de verhouding dagopname/klinische opname kan in onderlinge samenwerking verder worden geoptimaliseerd. Tenslotte kan op termijn ook gezamenlijk bespaard worden op het personeel.

Om tot een weloverwogen eindoordeel te komen, is er nader onderzoek nodig. Daarom is er een vervolgtraject afgesproken waarin nog een aantal zaken onderzocht wordt. Het gaat daarbij om het formuleren van doelen en visie met betrekking tot de samenwerking. Ook de afzonderlijke businessplannen van beide ziekenhuizen worden nader beoordeeld. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de nieuwbouwplannen van Atrium MC en voor andere investeringsplannen?

Voor dat vervolgonderzoek wordt de rest van 2010 gebruikt. Aan het einde van dit jaar hopen Atrium MC en Orbis Medisch Centrum een definitief besluit te nemen over een daadwerkelijke duurzame samenwerking.

Op dit moment wordt er dus nog geen onomkeerbaar besluit genomen. De afronding van de eerste fase is een moment waarop Atrium MC en Orbis Medisch Centrum zeggen nader onderzoek te willen naar bepaalde – hierboven genoemde – aspecten van de samenwerking. Pas als die aspecten voldoende helder zijn, is het mogelijk een eindoordeel te vellen.

Plaats een reactie