Samentrekking van de hartspier meten met echografie

Als een kind een aangeboren hartafwijking heeft, is het vaak noodzakelijk dat er een hartoperatie plaatsvindt. De afwijking kan levensbedreigend zijn of op termijn grote schade aanrichten aan het hart. Vroegtijdige opsporing kan helpen bij het plannen van de chirurgische ingreep, om zo het hartfalen te beperken of te voorkomen. Met beeldvormende technieken is informatie te verkrijgen over de hartspier. Dit wordt al jaren gedaan met behulp van echografie. Dit is niet belastend voor de patiënt, eenvoudig in gebruik en relatief goedkoop.

Uit het onderzoek van Richard Lopata blijkt dat het ook mogelijk is om via echografie de driedimensionale beweging en samentrekking van de hartspier tijdens de hartcyclus te bepalen. De resultaten tonen aan dat de samentrekking afneemt bij een toename in bindweefsel. Het bijzondere is dat dit zonder interventie te meten is. Deze informatie kan van belang zijn voor het plannen van de chirurgische ingreep.

Biografie
Richard Lopata (Oosterhout, 1980) studeerde biomedische technologie in Eindhoven. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek op de afdeling Kindergeneeskunde van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Institute for Genetic and Metabolic Disease (IGMD). Hij is als postdoc verbonden aan een onderzoek van de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht.

Promotiegegevens
Promovendus: de heer ir. R.G.P. Lopata
Titel promotie: 2D And 3D ultrasound strain imaging. Methods and in vivo applications
Promotors: De heer prof. dr. ir. J.M. Thijssen, de heer prof. dr. R. de Groot
Copromotors: De heer dr. ir. C.L. de Korte, mevrouw dr. L. Kapusta
Datum: vrijdag 3 december 2010, 12:00 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie