Samen Smiles Integratie Project, voor kinderen met én zonder beperking

Op woensdag 15 en vrijdag 17 februari 2012 organiseert Stichting Smiles weer een Samen Smiles Integratie Project met de scholen Signis in Amsterdam en de Bos en Vaart school in Haarlem. Het Samen Smiles Integratie Project wordt aangeboden aan scholen door heel Nederland.

Op woensdag 15 februari 2012 vindt er een lesdag plaats op Signis. Een klas van de reguliere school Bos en Vaart zal deze dag meedraaien met de kinderen, om te ervaren hoe hun schooldag eruit ziet en hoe hun lessen en rituelen verschillen – of gelijk zijn – aan hun eigen ervaringen op school. Op de lesdag op woensdag is er gelegenheid voor alle kinderen om tijdens een kringgesprek vragen aan elkaar te stellen en om elkaar beter te leren kennen;

Op vrijdag 17 februari 2012 vindt er een sportdag plaats waarbij dezelfde kinderen in gemixte teams gaan voetballen bij SV De Meer in Amsterdam. Alle kinderen kunnen elkaar laten zien wat hun sterke en minder sterke kanten zijn, zoals elk kind die heeft. Zij zullen ervaren hoe het is om met kinderen andere kinderen een sportief doel te bereiken. Hun creativiteit, openheid en begrip zal deze dag goed van pas komen!

Alle 85 kinderen ontvangen aan het einde van de sportdag een medaille als dank voor hun inzet en het feit dat zij zich hebben opengesteld voor kinderen die anders zijn dan
zijzelf; De deelnemende scholen ontvangen allemaal een Samen Smiles Certificaat als dank voor hun motivatie en deelname aan de integratie van kinderen met en zonder handicap. Deze wordt ook uitgereikt aan het einde van de sportdag.

Plaats een reactie