Samen Online Nederland kan van start

0
692

Skanfonds en Stichting DOEN ontvingen op het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij ruim 6,5 ton voor hun gezamenlijke project Samen Online. In Samen Online willen beide fondsen de generatiekloof dichten door jongeren en (eenzame) ouderen met elkaar te laten computeren in een verzorginghuis.

Omgaan met de computer is de insteek, maar, het gaat vooral om het langdurig contact tussen jong en oud en om de onderlinge beeldvorming. Met de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen de fondsen dit initiatief landelijk uitrollen en op 15 locaties in Nederland opstarten.

Waarom jong en oud samen?
Jongeren en ouderen leren elkaar gedurende de cursusweken intensief kennen en ontdekken dat
wederzijdse negatieve stereotypen vaak niet kloppen. Tegelijkertijd ontwikkelen jongeren nieuwe vaardigheden en leren zij zich inleven in een wereld die niet hun wereld is. Zij ontvangen waardering voor wat zij kunnen en ontdekken dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De ouderen, veelal mensen die (dreigen te) vereenzamen, doen op hun beurt nieuwe contacten op met jongere generaties. Zij leren de onbekende gezichten in hun buurt
kennen waardoor zij zich veiliger voelen op straat. En doordat jong en oud elkaar vinden via een gezamenlijke interesse (computers), onderhouden zij ook na afloop van de cursus vaak contact. Daarnaast breidt het sociale netwerk van de ouderen zich ook virtueel uit doordat zij leren chatten, mailen en internetten en dit na afloop ook blijven doen, bijvoorbeeld met hun familie.

Bewezen concept
Het succes van ‘Samen Online’ is al gebleken in Zoetermeer waar de werkwijze al drie jaar op kleine schaal wordt toegepast in twee verzorgingshuizen. De animo voor het project is groot. Na drie jaar zijn er nog steeds wachtlijsten en de uitvalpercentages zijn laag. De computer biedt beide generaties een goede reden om mee te doen aan het project. Vooral omdat het niet het stigma van ‘eenzaamheidsbestrijding’ met zich meebrengt. Zowel de oudere als jongere deelnemers zijn bijzonder enthousiast.

Landelijk uitrollen van het initiatief
Het doel van ‘Samen Online Nederland’ is om dit initiatief uit te rollen naar minimaal vijftien nieuwe locaties in Nederland. Zo kan er een grotere bijdrage geleverd worden aan het verkleinen van de kloof tussen de generaties, aan het vergroten van de toekomstperspectieven van jongeren en aan het verminderen van (dreigende) vereenzaming onder ouderen. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kan dit waar gemaakt worden.

Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN:
“Het is geweldig dat we de belevingswereld van zowel jong als oud met dit project enorm kunnen vergroten en dat mensen elkaar beter leren kennen. Ik ben blij dat we met de steun van de Postcode Loterij dit voor veel meer mensen mogelijk kunnen maken.”

Henriëtte Hulsebosch, directeur Skanfonds:
“ Het succes van de computercursussen voor ouderen door jongeren in Zoetermeer toont dat deze generaties echt tot elkaar gebracht kunnen worden. Dat is fantastisch!”