Samen gezond ouder worden in Delfzijl-Noord

Hoe zorg je ervoor dat ouderen in een wijk zich gezonder en gelukkiger voelen? Dat is in een notendop de uitdaging die de onderzoekers van het project Delfgoud aangaan. Zij onderzoeken de komende jaren in de wijk Delfzijl-Noord of ze met gerichte programma’s op het gebied van beweging, voeding en sociale weerbaarheid de kwaliteit van leven van 65-plussers kunnen verbeteren.

In de wijk Delfzijl-Noord wonen relatief veel mensen met een lage sociaal-economische status, wat betekent dat ze een relatief lage opleiding en laag inkomen hebben. “Laagopgeleide ouderen hebben vaak extra moeite met gezond ouder worden”, verduidelijkt Mathieu de Greef, lector Paramedische Ouderenzorg van het lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen.
Onvoldoende actief

Delfzijl-Noord telt ongeveer 1300 ouderen van 65 jaar of ouder. Uit vooronderzoek blijkt dat veel ouderen uit de wijk onvoldoende bewegen. Met het NPO-project Delfgoud wil het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord daar wat aan doen. “Onder het motto ‘samen gezond ouder worden’ willen we een gezonde leefstijl van ouderen in de wijk bevorderen”, zegt Annemiek Bielderman, bewegingswetenschapper en promovendus. “Met sport en spel proberen we hun routines te veranderen zodat ze meer gaan bewegen en meer energie verbruiken. In aparte kooklessen wordt aandacht besteed aan gezonde voeding. Daarnaast bieden we de deelnemers een depressie- en weerbaarheidsprogramma aan om te leren omgaan met gevoelens van somberheid en eenzaamheid.”
Wijk erbij betrekken

De onderzoekers bekijken samen met het wijkplatform waaraan de bewoners behoefte hebben. Wat is er nu aan voorzieningen en wat is gewenst? Het programma probeert niet alleen ouderen maar de hele wijk erbij te betrekken. Daarbij wordt een speciale website en film ingezet. Om te onderzoeken of de acties écht werken zullen 240 ouderen deelnemen aan het project, waarvan een deel de controlegroep is die niet deelneemt aan de interventieprogramma’s. Bielderman: “We gaan langs de deuren voor het werven van mensen en gebruiken ook de ‘achterdeur’: doet iemand mee dan vragen we of die ook de buurvrouw wil benaderen. Daarnaast schakelen we tussenpersonen in zoals de huisarts, voedselbank, apotheek en kerken en moskeeën. We willen alle etnische groepen uit de wijk zien te bereiken en kijken of we met het Delfgoud programma hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren.”

Projectgegevens
– Wie: Netwerk Ouderenzorg Regio Noord
– Naam project: Delfgoud
– Doel: kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de wijk verbeteren
– Middel: interventie programma gericht op voldoende beweging, gezonde voeding en omgaan met somberheid en eenzaamheid.
– Uitgevoerd door: Lectoraat Transparante Zorgverlening en het Lectoraat Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Hanzehogeschool Groningen

Plaats een reactie