RVZ start advies over preventieve gezondheidszorg

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft al vaak geadviseerd over nut en noodzaak van preventie en publieke gezondheid. Boodschappen uit eerdere adviezen als “stimuleer gezond gedrag door de gezonde keuze makkelijker te maken”, “benut kansen die buiten de zorgsector liggen om gezondheidsproblemen te voorkomen, zoals via het onderwijs” en “de burger zelf is mede verantwoordelijk voor gezond gedrag” laten dit zien. Nu wil de Raad adviseren over de structuren en de prikkels die nodig zijn om te komen tot een effectieve en efficiënte publieke gezondheid, die in samenhang met verzekerde zorg en intersectoraal beleid, zorgt voor gezondheidswinst.

De RVZ is inmiddels gestart met een advies over de organisatie en uitvoering van de preventieve gezondheidszorg. Onder leiding van de Raadsleden mr. H. Bosma en prof. dr. J.P. Mackenbach zal dit advies ter hand worden genomen. Projectleider is drs. F.J. van Sloten. De Raad stelt binnenkort een klankbordgroep samen, organiseert de komende tijd expertbijeenkomsten en debatten. Daarnaast zal er gekeken worden naar buitenlandse best practices en naar de beleidsvoornemens voor de preventieve gezondheidzorg in Engeland . Het voornemen is tevens om de casus `preventie van depressie` nader uit te werken.

Het plan van aanpak is onlangs goedgekeurd door de Raad. Dit advies zal eind 2011 gepubliceerd worden.

Plaats een reactie