Ruimere bezoektijden voor ziekenhuizen Rijnstate en Zevenaar

Per 1 februari 2011 worden in de ziekenhuizen Rijnstate en Zevenaar de bezoektijden op de verpleegafdelingen verruimd. Bezoekers kunnen opgenomen patiënten bezoeken vanaf 14.00 tot 20.00 uur. Met deze verruiming komt de Alysis Zorggroep tegemoet aan de wens van haar patiënten.

Voor de meeste verpleegafdelingen in de ziekenhuizen geldt nu een bezoekuur van 13.45 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. Per 1 februari worden de bezoektijden verruimd vanaf 14.00 tot 20.00 uur. Voor enkele afdelingen blijven afwijkende bezoektijden gelden, zoals voor de Intensive Care, de kraamafdeling en de psychiatrische afdeling.

Waarom verruiming?
De Alysis Zorggroep kiest voor deze verruiming van bezoektijden naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek onder haar patiënten in 2010, waaruit bleek dat patiënten een duidelijke voorkeur hebben voor een flexibelere bezoekperiode. Met de verruiming van de bezoektijd sluiten de ziekenhuizen van de Alysis Zorggroep ook aan bij de landelijke trend binnen ziekenhuizen. “Bovendien past de doorlopende bezoektijd bij de functie die Alysis heeft als topklinisch ziekenhuis,” aldus Jankees Cappon, lid van de Raad van Bestuur van de Alysis Zorggroep. “We hebben een groot verzorgingsgebied. Een doorlopende bezoektijd biedt meer flexibiliteit voor bezoekers die verder weg in ons verzorgingsgebied wonen of van buiten ons verzorgingsgebied komen.”

Bezoekregels
Nu de bezoektijd verruimd wordt, verdienen de bezoekregels extra aandacht. Belangrijk is dat de zorg voor de patiënt altijd voorgaat: bezoekers moeten de arts, verpleegkundige, voedingsassistent of andere zorgmedewerker dus altijd de ruimte geven. Ook mogen er niet meer dan 2 bezoekers per patiënt zijn; anders wordt het te druk voor de patiënt en voor de medepatiënten op de kamer en wordt het te lastig voor zorgmedewerkers om hun werk goed te kunnen doen.

Deze nieuwe bezoektijd en de bezoekregels worden gecommuniceerd aan bezoekers via flyers en posters in de ziekenhuizen en op de website www.alysis.nl.

Plaats een reactie