Ruim honderd basisschoolleerlingen volgen ‘Lenig worden in je hoofd’

Ruim honderd leerlingen van deelnemende basisscholen uit de regio volgen de komende tijd de lessenreeks ‘ Lenig worden in je hoofd’ van het onderwijsarrangement Filosofie van het Wetenschapsknooppunt EUR. Op dinsdag 22 februari 2011 is de aftrap met een openingscollege op campus Woudestein, met medewerking van prof.dr. Wiep van Bunge, dr. Awee Prins en dr. Tim de Mey. Zij vertellen de kinderen over het verschil tussen Filosofie en wetenschap, over hoe je kunt nadenken over hoe de wereld in elkaar en nog veel meer. Duo’s van studenten van de Faculteit der Wijsbegeerte en de PABO van HRO voeren de lessen op de scholen uit.

Voorjaar 2011 wordt de lessenreeks om te beginnen uitgevoerd op zes basisscholen, in het collegejaar 2011-2012 volgen de andere deelnemers. Onderdeel van het onderwijsarrangement is verder nascholing voor de leerkrachten van de deelnemende scholen.
De lessenreeks kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de de partners van het Wetenschapsknooppunt: universiteit, de PABO (HRO) en vertegenwoordigers uit het primair onderwijs. De leerlingen maken kennis met grote vragen van de Filosofie en leren gerichte filosofische vragen te stellen.

Het Wetenschapsknooppunt is een regionaal samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting BOOR, andere basisscholen uit de regio Rotterdam-Rijnmond en de partners PABO van de Hogeschool Rotterdam en het Natuur Historisch Museum Rotterdam.

De partners van het Wetenschapsknooppunt ontwikkelen samen een inhoudelijk onderwijsarrangement met lesprogramma’s en scholingsactiviteiten. Uitgangspunt is een wisselwerking tussen leerlingen, studenten, onderzoekers, pabo-studenten en leerkrachten. Ze wisselen expertise uit, volgen workshops en colleges bij de betrokken partners en doen onderzoek. Thema’s zijn filosofie, geneeskunde en gezondheid en psychologie.

Het Wetenschapsknooppunt EUR wricht zich in eerste instantie op de extra getalenteerde leerlingen in zogenaamde Plusklassen en Leonardo-afdelingen.

De EUR ontving, net als andere Nederlandse universiteiten, een subsidie van € 200.000,- voor het Wetenschapsknooppunt, in het kader van het Orionprogramma, voor excellentiebevordering in het basisonderwijs.

Plaats een reactie