Ruim half miljoen voor voedselprojecten

Negen kleinschalige voedselinitiatieven krijgen ieder een subsidie van maximaal vijfenzeventigduizend euro van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In totaal keert het ministerie van EL&I € 561.000,- euro uit.

Steeds meer (groepen van) Nederlanders ontplooien zelf initiatieven gericht op duurzaam voedsel. De overheid stimuleert dat. Kleinschalige voedselinitiatieven kunnen ertoe bijdragen dat mensen meer in verbinding komen met hun voedsel.

Dit jaar loopt een pilot met een subsidieregeling voor kleinschalige voedselinitiatieven. In juli van dit jaar konden initiatiefnemers een subsidie aanvragen voor kortlopende projecten van maximaal een jaar. De subsidie wordt alleen verstrekt aan niet-commerciële organisaties; de projecten moeten een publieksgericht of openbaar karakter hebben. De belangstelling voor de regeling was erg groot. Er zijn 87 aanvragen ontvangen met een totaalbedrag van ruim vijfenhalf miljoen euro. Uiteindelijk komen negen initiatieven voor subsidie in aanmerking.

Vijf van deze projecten zijn gericht op educatie over duurzaam voedsel, drie projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerking en uitwisseling van informatie tussen organisaties en één project is gericht op voorlichting om de kennis over duurzaam voedsel te vergroten. De volgende initiatieven ontvangen subsidie.

Rotterdamse Oogst Karavaan
Dit is een project van de Stichting Rotterdamse Oogst. Het project levert een mobile unit op waarmee aan jongeren in de leeftijd van vijftien tot vijfentwintig jaar voorlichting gegeven kan worden over duurzame voedselproducten uit de regio. De unit kan op verschillende evenementen ingezet worden.

Bananasplit, hier en elders

Dit is een project van IVN Nederland. Het project is gericht op jongeren in het voorgezet onderwijs. Jongeren krijgen onderzoeksopdrachten op het terrein van duurzaam voedsel. Na afloop is er een bewezen bruikbare set digitaal lesmateriaal beschikbaar die via een website openbaar toegankelijk is voor een breed publiek.

Trendzetters in Duurzaam Voedsel
Dit is een project van Stichting COS Brabant en is gericht op studenten in de horeca. De bestaande lesmodule ‘wereldvoedseldag’ voor tweedejaars studenten wordt herschreven en uitgebreid met een nieuwe lesmodule ‘duurzaam voedsel’ voor derdejaars studenten. De inhoud van beide lesmodules wordt vervolgens onderdeel van het derdejaars curriculumonderdeel om een eigen ondernemingsplan te maken.

Beter (W)eten!
Dit is een project van LLTB. De verschillende organisaties die in Limburg initiatieven op het gebied van voedseleducatie ontplooien en aanbieden aan het basisonderwijs gaan samenwerken om de verschillende initiatieven te structureren en op een overzichtelijke manier aan te bieden aan het basisonderwijs.

Villa Eeckhoorn, a serious game!
Dit is een project van Stichting centrum biologische landbouw. Het betreft de pilotontwikkeling voor Villa Eeckhoorn.nl, een groen en gratis toegankelijk educatief online spel voor scholieren van tien tot en met twaalf jaar over omgang met voedsel en het voorkomen van verspilling.

YFM academie
Dit is een project van de Youth Food Movement Nederland. Het doel van de YFM Academie is het samenbrengen van jonge mensen uit verschillende sectoren en disciplines, om samen integraal na te denken over de toekomst van ons voedsel. De jongeren moeten op hun beurt de opgedane kennis overbrengen aan leeftijdsgenoten en lezingen verzorgen.

Kook met mij mee
Kook met mij mee! van de Stichting Proefhof is een project met basisschoolleerlingen uit kwetsbare wijken in Rotterdam Noord dat een lekker en duurzaam voedingspatroon promoot.

Echt Eten in de Eemstad
Dit project van de stichting OnePlanet legt met een serie aan lekkere en informatieve publiekstrekkers (nieuwe) verbindingen tussen burger-consumenten, producenten, horeca-vakmensen en alle andere foodprofs in de stadsregio Amersfoort.

Food from the Hood
Dit is een project van Stichting Holy waarin stadsjongeren tussen de twaalf en achttien jaar op een eigentijdse manier door middel van een creatief educatief programma een crossmediale campagne ontwikkelen op basis van zelfgemaakte reclame-animatieclips ter promotie van duurzaam en regionaal geproduceerd voedsel.

Plaats een reactie