Ruim 40 miljoen voor jonge onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 161 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze subsidie kunnen de jonge talenten gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen.

De Veni-subsidie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO is één van de meest prestigieuze subsidies voor jonge onderzoekers. Het verkrijgen van een Veni-subsidie geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière.

161 is het hoogste aantal Veni-onderzoekers dat NWO ooit in één ronde heeft gefinancierd. Het percentage van onderzoekers aan wie NWO in deze ronde een subsidie kon toewijzen is echter slechts 16. Dit is het laagste honoreringspercentage tot nu toe in de Vernieuwingsimpuls van NWO. Voornaamste oorzaak is het gestegen aantal aanvragen. Vorig jaar dienden nog 809 onderzoekers een aanvraag in, dit jaar ontving NWO 982 aanvragen. NWO moet, ondanks het gestegen budget voor de Vernieuwingsimpuls, kwalitatief goede aanvragen toch te vaak afwijzen.

Onder het jonge talent dat in deze ronde een Veni-subsidie krijgt toegewezen, zijn 67 vrouwen.

Opvallend talent

De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland. De Veni-onderzoekers staan aan het begin van hun carrière, maar hebben wel al aangetoond dat zij een opvallend talent bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen met de subsidie drie jaar lang aan de slag om hun ideeën verder te ontwikkelen.

Vernieuwingsimpuls
De Veni-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs) en de Vici-subsidie (voor zeer ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Alle Veni’s op een rij
Een alfabetische lijst met de gehonoreerde projecten en een indicatieve titel van het onderzoeksproject is beschikbaar.

Over NWO
NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Plaats een reactie