Ruim 17.000 meldingen over verspilling in de zorg

Verspilling tast de betaalbaarheid van de zorg aan en zet de solidariteit waarop het zorgstelsel is gebaseerd onder druk. Het is daarom van groot belang dat verspilling wordt aangepakt.

Meldpunt Verspilling in de Zorg

Om een goed beeld te krijgen van waar verspilling voorkomt en welke mogelijke oplossingen er zijn opende minister Edith Schippers (VWS) op 25 mei 2013 het landelijk meldpunt Verspilling in de Zorg. Sindsdien zijn er ruim 17.000 meldingen binnengekomen bij het meldpunt.

Goed beeld van verspilling in de zorg
Afgelopen maanden zijn alle meldingen gelezen en ingedeeld in verschillende categorieën. De analyse die hieruit volgt is door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer gezonden. Deze analyse geeft een goed beeld van de verschillende vormen van verspilling en waar de meeste verspilling ervaren wordt. Ook levert het een uiteenlopend beeld van mogelijke oplossingen op.

Wat wordt er zoal gemeld?

  • Verspilling komt over de volle breedte van de zorg voor; in de curatieve zorg, in de langdurige zorg, bij de verzekeraars en bij de beleidsmakers.
  • 41% van de meldingen komt van patiënten/cliënten, 27% door zorgverleners.
  • Het grootste deel van de meldingen gaat over de ‘hoeveelheid zorg’ (25%), ‘gebruik van zorgmiddelen’ (23%) of over de ‘betaling van de zorg’ (21%).
  • In de curatieve zorg gaan de meldingen vooral om ‘onnodige zorg’ (26%) terwijl in de langdurige zorg vooral veel gemeld wordt over ‘management en bedrijfsvoering’ (30%).
  • Meer dan 40% van de meldingen gaat over verspilling van genees- en hulpmiddelen waarbij de niet-hergebruiken (37%) en onnodige verstrekking (14%) als belangrijkste oorzaken wordt gezien.

Hieronder vindt u de link naar de volledige rapportage van alle meldingen. Verschillende diagrammen en grafieken geven daarbij precies aan wat er zoal wordt gemeld en welke oplossingen het meeste worden aangedragen.

Zijn er ook al vorderingen?
Jazeker. Er is bijvoorbeeld een pilot van start gegaan waarbij gekeken wordt of er een systeem mogelijk is waarbij apothekers de kwaliteit van een geneesmiddel kan garanderen als het ongebruikt wordt geretourneerd, zodat het geneesmiddel opnieuw kan worden uitgegeven in plaats van weggegooid. Deze pilot is een initiatief van veldpartijen zelf en wordt medio 2014 afgerond. Dit sluit natuurlijk goed aan bij het beeld van het meldpunt: de meeste meldingen gaan immers over verspilling van genees- en hulpmiddelen. In de langdurige zorg loopt bijvoorbeeld het project ‘Regelarme Instellingen’ waarbij innovatieve en praktische manieren van zorgverlening worden ingezet om de zorg te verbeteren.

Hoe gaan we verder?
Achter de schermen van het meldpunt zijn drie themagroepen ingericht: Curatieve zorg, Langdurige Zorg en Genees- en Hulpmiddelen. Elke groep bestaat uit vertegenwoordigers van relevante partijen uit het veld, zoals patiënten, mantelzorgers, verpleegkundigen, apothekers, artsen, verzekeraars, andere zorgverleners, producenten en werkgevers. Samen gaan we de komende jaren aan de slag met de meldingen en op zoek naar concrete oplossingen.

De themagroepen Genees- en Hulpmiddelen en Langdurige zorg zijn inmiddels gestart. De themagroep Curatieve Zorg start volgende maand. Begin volgend jaar zullen de eerste resultaten bekend zijn en zullen zij elk hun actieplan tegen verspilling presenteren. Met de aanpak van onnodige kosten houden we de zorg nu voor de toekomst betaalbaar. Dat neemt niet weg dat sommige maatregelen tegen verspilling complex zijn en dat niet alle problemen eenvoudig zijn op te lossen. Complexiteit mag echter geen excuus zijn om een oplossing te vinden.

Meer informatie
Kamerbrief over analyse van meldingen over verspilling in de zorg

Plaats een reactie