Ziekenvervoer van Azivo Zorgverzekeraar en Witte Kruis scoort hoog

Uit recent onderzoek door een onafhankelijk bureau onder Azivo-verzekerden, is gebleken dat Azivo Zorgverzekeraar hoog scoort voor wat betreft de klanttevredenheid voor zittend ziekenvervoer: gemiddeld een 8,1. Driekwart van de respondenten geeft een 8 of hoger.

IGZ en IJZ onderzoeken continuïteitsplannen zorgsector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) onderzoeken in augustus hoe ver de zorgsector gevorderd is met de continuïteitsvoorbereiding voor een grieppandemie. Dit doen de inspecties in opdracht van minister Klink en minister Rouvoet.