Werkdruk is meer dan overwerk

Voor de werkdruk die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren zijn de werkomstandigheden minstens zo belangrijk als overwerk. Verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen die weinig overwerken zijn negatiever over de werkdruk dan verpleegkundigen in de thuiszorg die vaker overwerken.

Nieuw gespreksprotocol voor verzekeringsartsen

Verzekeringsartsen moeten bij hun cliënten meer doorvragen naar de betekenis van hun ziekte in het dagelijks leven. Zo krijgen ze een beter beeld van hun mogelijkheden en beperkingen. Dat concludeert verzekeringsarts Jerry Spanjer op basis van zijn promotieonderzoek. Hij ontwikkelde een nieuw gespreksprotocol voor verzekeringsartsen. Dit protocol wordt inmiddels gebruikt in de opleiding van verzekeringsartsen van uitkeringsinstantie UWV. Spanjer promoveert 17 maart 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Specialisten Maasstad Ziekenhuis beoordeeld door medewerkers

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een eigen methode ontwikkeld waarmee de medisch specialisten de kwaliteit van hun functioneren kunnen onderzoeken. De bedoeling van de meetmethode is de arts terugkoppeling te geven waardoor deze zijn/haar sterke kanten kan uitbouwen en zwakke kanten kan verbeteren.

Dreigend arbeidsongeschikt? Partner speelt belangrijke rol

Arbeidsongeschiktheid is voor de kleine ondernemer vaak een ‘ver van mijn bed-show’. Een op de twee ondernemers is hiervoor niet verzekerd. Het duurt vaak te lang voordat zij zelf constateren dat het hen te veel wordt. Hun partner kan hierbij veel betekenen. Want juist in de privésfeer kunnen signalen van overspannenheid of een dreigende burn-out, sneller zichtbaar worden. Als de partner tenminste weet waarop hij of zij moet letten. Daarom introduceert Centraal Beheer Achmea een speciale internetsite: www.mijnpartnerisondernemer.nl. Naast een test (welke risico’s loopt mijn partner), kunnen bezoekers hier terecht voor adviezen.

Arbozorg soms kosteneffectief

Sommige arbo-interventies blijken geld op te leveren voor bedrijven. De opbrengst kan oplopen tot €500 per werknemer per jaar. Andere interventies kosten juist geld en hebben nauwelijks effect. Dit is een van de conclusies van Kimi Uegaki die onderzoek deed naar de economische evaluatie van de arbozorg. Zij promoveert 10 februari bij VU medisch centrum.