Dreigend arbeidsongeschikt? Partner speelt belangrijke rol

Arbeidsongeschiktheid is voor de kleine ondernemer vaak een ‘ver van mijn bed-show’. Een op de twee ondernemers is hiervoor niet verzekerd. Het duurt vaak te lang voordat zij zelf constateren dat het hen te veel wordt. Hun partner kan hierbij veel betekenen. Want juist in de privésfeer kunnen signalen van overspannenheid of een dreigende burn-out, sneller zichtbaar worden. Als de partner tenminste weet waarop hij of zij moet letten. Daarom introduceert Centraal Beheer Achmea een speciale internetsite: www.mijnpartnerisondernemer.nl. Naast een test (welke risico’s loopt mijn partner), kunnen bezoekers hier terecht voor adviezen.

Arbozorg soms kosteneffectief

Sommige arbo-interventies blijken geld op te leveren voor bedrijven. De opbrengst kan oplopen tot €500 per werknemer per jaar. Andere interventies kosten juist geld en hebben nauwelijks effect. Dit is een van de conclusies van Kimi Uegaki die onderzoek deed naar de economische evaluatie van de arbozorg. Zij promoveert 10 februari bij VU medisch centrum.

Symposium “Gedrag als vergeten factor”

De gezamenlijke beroepsverenigingen van de arbodeskundigen organiseren op dinsdag 9 februari het symposium “gedrag als vergeten factor”. Het is het begin van een tijdperk, waarbij we afscheid nemen van het denken in kant en klare “arbo” producten en “broodje aap” oplossingen.

Huisarts honkvast

De meeste huisartsen zoeken en vinden werk in de omgeving van de plaats waar ze zijn opgeleid. Slechts weinigen vestigen zich in een ander deel van Nederland waardoor er gaten vallen en het soms lastig is voor huisartsen om een opvolger te vinden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Opleidingsmarkt VU medisch centrum en GGZ inGeest

De opleidingsmarkt VUmc/GGZ inGeest is dé kans voor schoolverlaters om zich te oriënteren op een opleiding in de zorg. Hier komen verschillende opleidingen aan bod. Van verpleegkundige tot radiotherapeutisch laborant en van operatieassistent tot medewerker zorgadministratie.

UMC beste werkgever Gezondheidszorg

Het UMC Utrecht is de beste werkgever van 2009 in de categorie Gezondheidszorg. Dat is althans de mening van respondenten die mee hebben gedaan aan het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek van het magazine Incompany 200.

Hoger opgeleide werkende vrouwen zijn moe

Werkgerelateerde vermoeidheid is vooral een probleem van hoogopgeleide vrouwen boven de vijftig. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 47.263 Nederlandse werknemers. Bij 29% van de ondervraagde werknemers is sprake van grote vermoeidheid na het werk. Dit percentage is 35% onder hoger opgeleide vrouwen van alle leeftijden, en zelfs 40% bij hoger opgeleide vrouwen boven de vijftig jaar. Dit is zorgwekkend gezien de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. De resultaten van deze studie, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht, TNO Kwaliteit van Leven, Universiteit van Tilburg en Bureau Boelens, verschenen deze week in the International Archives of Occupational and Environmental Health.