Inkomen bij arbeidsongeschiktheid te laag in sector Zorg & Welzijn

Medewerkers in de sector zorg en welzijn die (deels) arbeidsongeschikt raken, gaan er meer in inkomen op achteruit dan ze vaak aannemen. Ook binnen de CAO’s in deze sector ontstaat namelijk geregeld een forse terugval van het inkomen bij instroom in de WGA. OHRA Inkomensverzekeringen heeft daarom speciaal voor medewerkers in de sector zorg en welzijn een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, het OHRA inkomensgarantieplan, ontwikkeld. Bijzonderheden: bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft men de zekerheid van een inkomen van ten minste 70% van het laatst verdiende inkomen. De verzekering kent ook een dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

Symposium Werken is toch gezond op 31 maart a.s.

Boaborea organiseert op 31 maart a.s. het symposium ‘Werken is toch gezond?!’ van 13.00 – 17.00 uur in Corpus Congress Centre te Oegstgeest. Op dezelfde dag organiseren het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond een wereldrecordpoging ‘Heel Nederland Fietst.

Hoog ziekteverzuim Nederlandse werknemer

Nederlandse werknemers melden zich minder vaak ziek in vergelijking met collega’s uit omringende landen. Ze zijn echter bij ziekte relatief lang afwezig. Deze verzuimdagen kosten werkgevers in Nederland jaarlijks circa 10,8 miljard euro aan directe kosten.
Dat blijkt uit de European Sick Leave Index (ESLI), een jaarlijks onderzoek van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon naar arbeidsverzuim in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Er werden gegevens verzameld bij bijna tweehonderd werkgevers met gezamenlijk meer dan 370.000 mensen in dienst.

Hersenstichting zoekt werkgevers met een voorbeeldfunctie

De Hersenstichting gaat dit jaar voor de vierde maal de Hersenbokaal uitreiken aan de werkgever die zich het meest heeft ingespannen om een werknemer met een hersenaandoening in dienst te nemen of te houden. De Hersenstichting roept iedereen op om kandidaten voor de prijs aan te melden. Dat gebeurt via radiocommercials op Radio 1,2, Sky Radio en de regionale zenders. Rob Trip (NOS Journaal), die zelf jaren geleden werd getroffen door een beroerte, zal de prijsuitreiking eind oktober presenteren.

NVAB blij met aandacht FNV voor bedrijfsgezondheidszorg

De FNV heeft een plan gepresenteerd voor een ingrijpende verandering van de structuur en de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg. De bedrijfsartsen vereniging NVAB deelt de zorgen van de FNV over de huidige stand van zaken: werknemers kunnen bij ziekte of bij vragen over gezondheid in relatie tot het werk lang niet altijd hun bedrijfsarts raadplegen.

Beter worden door te werken

Wie gezondheidsproblemen heeft, kan beter thuis zitten dan op zijn werk. Dat klinkt logisch, maar is het ook waar? De gemeente Rotterdam gaat dit als eerste gemeente in ons land wetenschappelijk onderzoeken, samen met het Erasmus MC.

Artsenbezoeker vreest voor baan

Rayonmanagers in de farmaceutische industrie voelen zich niet langer veilig in hun baan. Dit blijkt uit het jaarlijkse rayonmanagersonderzoek van adviesbureau Derks & Derks in Amersfoort. Vooral de toegenomen invloed van zorgverzekeraars lijkt hierin een belangrijke rol te spelen.