Rechtspositie ov-reizigers met beperkte mobiliteit versterkt

Reizigers met een handicap of chronische ziekte die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen per 2010 de Commissie Gelijke Behandeling om een oordeel vragen als zij vinden ongelijk te worden behandeld bij gebruik van het openbaar vervoer. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bussemaker, minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat mee ingestemd om de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) te laten gelden voor het openbaar vervoer.

Lees meer

Klink opent Effectenbeurs

Minister Klink heeft vanochtend in Amsterdam met een gongslag de Effectenbeurs geopend. Daarbij vroeg hij aandacht voor de borstkankermaand. Klink gaf aan dat jaarlijks ruim 12.000 vrouwen en tientallen mannen worden getroffen door borstkanker. ‘Gelukkig genezen steeds meer vrouwen van kanker. Mede door onze bevolkingsonderzoeken weten we borstkanker tijdig te herkennen. En gelukkig krijgt ook preventie steeds meer aandacht. Bewegen en sporten leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkómen van kanker.’

Lees meer

Nederland zegt Ja tegen orgaandonatie

Vandaag start een unieke nationale campagne voor orgaandonatie. De campagne ‘Nederland zegt Ja’ vraagt iedereen die nog niet als donor is geregistreerd om een keuze te maken: ja of nee? Het liefst ja, maar nee mag natuurlijk ook. Ruim 7 miljoen mensen in Nederland hebben zich nog niet uitgesproken over het donorschap. Zo’n 3 miljoen van hen staan wel positief tegenover donatie van hun organen na overlijden, maar ze hebben zich nog niet geregistreerd. Deze campagne helpt hen een keuze te maken en die keuze te registreren via www.jaofnee.nl.

Lees meer

Officiële overhandiging van Australische menselijke resten

Op dinsdag 29 september 2009 zal het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) resten van voorouders van Australische Aboriginals teruggeven aan twee Aboriginal-oudsten. Minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zal de resten aan de oudsten overhandigen. De ceremonie wordt afgesloten met Aboriginalrituelen. De Aboriginaloudsten brengen een bezoek aan Nederland om de resten in ontvangst te nemen en deze terug te begeleiden naar Australië. Ze zijn hiervoor speciaal uitgekozen door de Bundjalung Elders Council.

Lees meer

NVVS opent nominatieronde voor NVVS Seksuologie Media Prijs

Seksualiteit blijft een populair onderwerp voor alle Nederlandse media. Talloze artikelen, programma’s en vragenrubrieken worden er mee gevuld. Soms met prima gedocumenteerde informatie, helaas vaker gevuld met gebakken lucht, fabels en misverstanden. Terwijl iedereen natuurlijk gebaat is bij bruikbare informatie gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectieve hulpverlening.

Om gedegen mediaberichtgeving over seksualiteit te stimuleren heeft de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) de NVVS Seksuologie Media Prijs ingesteld. Met deze prijs wil de NVVS schrijvende pers en programmamakers voor radio, televisie en internet aansporen om goed gedoseerde, degelijke en uitgebalanceerde informatie over seksuele gezondheid, onderzoek en voorlichting te verstrekken.

Lees meer