Nieuwe Drank- en Horecawet mag er snel komen

Vandaag beslist de Tweede Kamer of de voorliggende wijziging van de Drank- en Horecawet een controversieel karakter heeft. STAP weet dat veel gemeenten snel aan de slag willen met de nieuwe wet. De voorliggende wet is een resultaat van 7 jaar studie, overleg en experimenteren. Gemeenten zijn de afgelopen jaren sterk betrokken bij de ontwikkeling van de wet met als gevolg dat er een voorstel ligt dat is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van gemeenten en op die van tal van regionale alcoholprojecten.

Een enkel zwak element in de wet mag geen belemmering zijn om behandeling ervan op de schuiven. De VNG gaf gisteren aan dat uitstel van behandeling gewenst is. Dat standpunt gaat voorbij aan het spoedeisende karakter van de nieuwe wet. Aanpak van het alcoholgebruik onder jongeren duldt geen uitstel.

Schaf keuring rijbewijs voor ADHD’ers af

De twee belangenverenigingen die opkomen voor kinderen en volwassenen met ADHD: oudervereniging Balans en Patiëntenvereniging Impuls – willen dat de keuring voor het rijbewijs voor mensen met ADHD wordt afgeschaft. Dat hebben zij minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) laten weten.

Astma Fonds blij met arrest Hoge Raad: handhaving nu prioriteit

Het Astma Fonds is blij met het arrest van de Hoge Raad vandaag, dat een streep haalt door de eerdere vrijspraak van twee rookcafés. ‘Gezondheid staat weer voorop, nu het hoogste rechtscollege zegt dat het rookverbod geldt voor alle horeca, zonder uitzondering.’ Het Astma Fonds wil dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) nu weer overal gaat controleren.

In 84 dagen een gezonde en slanke leefstijl! Jij.valtaf.nl

Voor veel mensen is afvallen een van de moeilijkste dingen die er is. Overal liggen de verleidingen op de loer en voor je het weet heb je toch weer een taartje bij de koffie besteld of die zak chips opengetrokken… Maar heb je nu echt genoeg van de verschillende maten in de kast en die kilo’s te veel? Jij.valtaf.nl!, vol lekkere dagmenu’s, recepten, praktische adviezen en tips, zorgt ervoor dat afvallen leuk en makkelijk wordt! De combinatie met www.valtaf.nl, waar je nog veel meer informatie én steun bij andere afvallers vindt, maakt het tot een uniek ‘afval-kookboek’.

Bussemaker ontvangt oorlogsdagboek Klaartje

Staatssecretaris Bussemaker heeft vandaag in Amsterdam het oorlogsdagboek van de joodse vrouw Klaartje de Zwarte-Walvisch in ontvangst genomen. Bussemaker, verantwoordelijk voor het programma Erfgoed van de Oorlog , toonde daarbij een kort fragment van een trouwfilm waarin een glimp van Klaartje te zien is. De staatssecretaris onderstreepte het belang van het behoud van ons ‘oorlogserfgoed’

Rechtspositie ov-reizigers met beperkte mobiliteit versterkt

Reizigers met een handicap of chronische ziekte die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen per 2010 de Commissie Gelijke Behandeling om een oordeel vragen als zij vinden ongelijk te worden behandeld bij gebruik van het openbaar vervoer. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bussemaker, minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat mee ingestemd om de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) te laten gelden voor het openbaar vervoer.

Klink opent Effectenbeurs

Minister Klink heeft vanochtend in Amsterdam met een gongslag de Effectenbeurs geopend. Daarbij vroeg hij aandacht voor de borstkankermaand. Klink gaf aan dat jaarlijks ruim 12.000 vrouwen en tientallen mannen worden getroffen door borstkanker. ‘Gelukkig genezen steeds meer vrouwen van kanker. Mede door onze bevolkingsonderzoeken weten we borstkanker tijdig te herkennen. En gelukkig krijgt ook preventie steeds meer aandacht. Bewegen en sporten leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkómen van kanker.’