Pay-Uun Hiu (de Volkskrant) winnares Hersenstichting Mediaprijs 2009

Een onafhankelijke jury heeft uit twintig inzendingen unaniem het artikel ‘Alle klokken zeggen tiktak’ van de hand van Pay-Uun Hiu aangewezen als winnende inzending voor de Hersenstichting Mediaprijs 2009. Het artikel werd gepubliceerd in het katern ‘Hart en Ziel’ van de Volkskrant op 11 oktober 2008. De prijs wordt morgen uitgereikt tijdens de Publieksdag van de Hersenstichting in de Jaarbeurs.

Moeder en kind samen naar de psychiater

De afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC hebben samen een combinatiepoli geopend waar zowel moeders met een psychiatrische aandoening als hun kind kunnen worden behandeld. Bijna overal vindt deze behandeling gescheiden plaats. Het gaat om jonge moeders die erg angstig, somber of onzeker zijn, veelal afkomstig uit gezinnen waar verwaarlozing of mishandeling heerste. De therapie stoelt op het krijgen van meer vertrouwen in het moederschap.

Therapie voor verkrachte vrouwen

Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) heeft haar behandelaanbod uitgebreid. Met ingang van 1 september kunnen ook jonge vrouwen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die eenmalig een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt voor therapie terecht bij het centrum.

Wonen in achterstandgebied bepaalt mate van gedragsproblemen

Jongeren in de leeftijd van 11,5 tot 13,5 jaar oud hebben vaker gedragsproblemen als zij wonen in achterstandsgebieden. Hierbij maakt het geen verschil of ze in een stedelijke omgeving of een landelijk gebied wonen. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van de TRAILS-studie, een langlopend onderzoek van het UMCG naar de psychische gezondheid van 2250 jongeren. De onderzoekers onder leiding van Menno Reijneveld publiceren over hun bevindingen vandaag in het Journal of Adolescent Health.

Psychotraumacentrum start nieuw initiatief

In Nederland heeft 12% van de vrouwen ooit een verkrachting meegemaakt, ongeacht de etnische en religieuze achtergrond. Meisjes en jonge vrouwen van Turkse of Marokkaanse afkomst zoeken meestal geen professionele hulp na eenmalig seksueel geweld. En dat terwijl zo’n ervaring kan leiden tot ernstige psychische en lichamelijke problemen. Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren in het UMC Utrecht start daarom een project om verkrachte Turkse en Marokkaanse meisjes hulp te gaan bieden.