Altijd plek voor acuut psychiatrisch cliënt

Het Erasmus MC heeft met Rotterdamse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt om opname van acuut psychiatrische cliënten te garanderen. Bij opname wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met een voorkeurslocatie. Ook wordt familie daar intensiever bij betrokken.

UMCG legt verantwoording af aan patiënten

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG organiseert op 18 december een congres voor patiënten en betrokkenen over de stand van zaken van onderzoek naar psychosen. Hiermee laat het UCP zien wat zij doet met de uitkomsten van het onderzoek waaraan patiënten en hun familie deelnemen. Het is de derde keer dat het congres plaatsvindt. Deze keer wordt met het congres ook het gezamenlijk jubileumjaar afgesloten van patiëntenvereniging Anoiksis, familievereniging Ypsilon, Verwenzorg Nederland en de Schizofreniestichting. Welke invloed hebben genetische factoren en de omgeving op de ontwikkeling van een psychotische stoornis? En hoe kunnen we met MRI-scans en magnetische stimulatie hersenactiviteit in kaart brengen en beïnvloeden om de behandeling van psychosen te verbeteren?

Borstkanker: veel vrouwen hebben weinig of maar kort psychische problemen

In Nederland krijgt circa een op de negen vrouwen borstkanker. De diagnose is altijd ingrijpend. Maar nu de behandelmogelijkheden toenemen en het “taboe” rond de ziekte verdwenen is, wordt de ziekte minder vaak een levensbedreigende, traumatische ervaring. Dat blijkt uit onderzoek waarop Inge Henselmans op 28 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Pay-Uun Hiu (de Volkskrant) winnares Hersenstichting Mediaprijs 2009

Een onafhankelijke jury heeft uit twintig inzendingen unaniem het artikel ‘Alle klokken zeggen tiktak’ van de hand van Pay-Uun Hiu aangewezen als winnende inzending voor de Hersenstichting Mediaprijs 2009. Het artikel werd gepubliceerd in het katern ‘Hart en Ziel’ van de Volkskrant op 11 oktober 2008. De prijs wordt morgen uitgereikt tijdens de Publieksdag van de Hersenstichting in de Jaarbeurs.

Moeder en kind samen naar de psychiater

De afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC hebben samen een combinatiepoli geopend waar zowel moeders met een psychiatrische aandoening als hun kind kunnen worden behandeld. Bijna overal vindt deze behandeling gescheiden plaats. Het gaat om jonge moeders die erg angstig, somber of onzeker zijn, veelal afkomstig uit gezinnen waar verwaarlozing of mishandeling heerste. De therapie stoelt op het krijgen van meer vertrouwen in het moederschap.

Therapie voor verkrachte vrouwen

Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) heeft haar behandelaanbod uitgebreid. Met ingang van 1 september kunnen ook jonge vrouwen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die eenmalig een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt voor therapie terecht bij het centrum.

Wonen in achterstandgebied bepaalt mate van gedragsproblemen

Jongeren in de leeftijd van 11,5 tot 13,5 jaar oud hebben vaker gedragsproblemen als zij wonen in achterstandsgebieden. Hierbij maakt het geen verschil of ze in een stedelijke omgeving of een landelijk gebied wonen. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van de TRAILS-studie, een langlopend onderzoek van het UMCG naar de psychische gezondheid van 2250 jongeren. De onderzoekers onder leiding van Menno Reijneveld publiceren over hun bevindingen vandaag in het Journal of Adolescent Health.