KNMG oneens met RVZ aanbeveling om numerus fixus los te laten

KNMG heeft ernstige twijfels over de centrale aanbevelingen in het RVZ advies “Numerus fixus geneeskunde: loslaten of vasthouden” dat vandaag is gepubliceerd. De RVZ wil de numerus fixus (instroom in de studie geneeskunde) nu verruimen met 250 studenten conform het recente advies van het Capaciteitsorgaan, en binnen vijf jaar loslaten. Ook wil de RVZ het aantal specialisten in opleiding fors uitbreiden.

Verantwoord ‘speels leren’ op Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf De Kindervilla in Noordwijk neemt het voortouw en introduceert de leermethode Piramide in de leeftijdsgroepen van 2 tot 4 jaar. Doel van deze leermethode is het effectief stimuleren van kinderen op speelse wijze ter bevordering van hun ontwikkeling.

Opleidingsmarkt VU medisch centrum en GGZ inGeest

De opleidingsmarkt VUmc/GGZ inGeest is dé kans voor schoolverlaters om zich te oriënteren op een opleiding in de zorg. Hier komen verschillende opleidingen aan bod. Van verpleegkundige tot radiotherapeutisch laborant en van operatieassistent tot medewerker zorgadministratie.

Zadkine en Erasmus MC slaan brug tussen onderwijs en praktijk

Woensdag 20 januari a.s tekenen de heer Westerlaken, Raad van Bestuur Erasmus MC en mevrouw Wijtvliet, College van Bestuur van Zadkine de intentieovereenkomst ‘samenwerken in leren’. De intentieverklaring is de eerste stap naar het intensiveren van de samenwerking op het terrein van het aanbieden van praktijkervaring waarbij het lerende element centraal staat. Binnen de thema’s Zorg, Facilitair, Administratie en Techniek zal binnen het Erasmus MC een zogenoemde leerwerklandschap worden ingericht voor leerlingen van Zadkine. Erasmus MC en Zadkine bouwen hiermee een brug tussen onderwijs en praktijk waardoor leerlingen na diplomering optimaal toegerust zijn voor een baan in de kansrijke zorgsector.

200 procent meer vraag naar agressie workshops in de zorg

Vandaag vinden voor de zesde maal de landelijke Ergocoachdagen plaats te Nieuwegein. Dit evenement wordt georganiseerd voor medewerkers in de zorg die zich bezig houden met de preventie van agressie en fysieke belasting. Deze veiligheids- en ergocoaches voorzien duidelijk in een behoefte, vooral agressie staat in de zorg in het middelpunt van de belangstelling.

Biomedische Wetenschappen LUMC beste beoordeeld – Geneeskunde gedeelde tweede plaats

Studenten oordelen bijzonder positief over de WO-opleidingen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Elsevier naar de beste studies. Studenten geven de opleiding Biomedische Wetenschappen een 7,9. Hiermee is het LUMC de beste keuze om de opleiding in Nederland te volgen. Daarbij ligt de score dit jaar significant boven het gemiddelde. Bijzonder hoog scoorden de schriftelijke vaardigheden (8,5), de academische attitude en vaardigheden (8,4) en de mogelijkheid om in het buitenland te kunnen studeren(8,4). Ook de voorbereiding op de arbeidsmarkt en de stagemogelijkheden scoorden in Leiden met een 8,1 en 8,2 hoger dan de andere steden.

Scholieren maken reis door het menselijk brein

Vrijdag 9 oktober maakte een aantal middelbare scholieren bij VU medisch centrum kennis met de werking van het menselijk brein. Ze hebben zo de nieuwste ontwikkelingen in de neuronavigatie van dichtbij meegemaakt. Tijdens een interactief programma van de afdeling neurochirurgie kregen zij toelichting op de vraag wat er werkelijk in ons brein gebeurd en hoe we tegenwoordig door het delicate menselijk brein kunnen navigeren en opereren zonder iets te beschadigen. Zij gingen ook zelf aan de slag om direct te ervaren hoe bepaalde mechanismen in ons hoofd werken en hebben gezien hoe het neuronavigeren in zijn werk gaat. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van ‘Oktober Kennismaand’ waaraan VUmc jaarlijks deelneemt.