Bouw aan de langste drinkwater pijpleiding ter wereld

Eén op de 7 mensen over de hele wereld heeft geen toegang tot schoon drinkwater! Vrouwen in ontwikkelingslanden lopen gemiddeld 6 km om aan schoon drinkwater te komen. Aveda’s Earth Month campagne zorgt ervoor dat april geheel in het teken staat van WATER. Aveda Earth Month 2010 roept iedereen op tot actie om schoon drinkwater toegankelijk te maken voor iedereen!

CZ eerste zorgverzekeraar met ISO-erkenning voor milieubeleid

CZ is voor haar structureel milieubeleid als eerste Nederlandse zorgverzekeraar gecertificeerd voor de internationale norm NEN ISO 14001. CZ heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om bij te dragen aan een beter milieu. Zo zag CZ bijvoorbeeld kans het verbruik van papier fors te beperken door verzekerden niet langer elk jaar brochures over de vergoedingsvoorwaarden te sturen, maar alleen nog op verzoek.

CZ begint eind dit jaar met een proef om verzekerden -die dat willen- voortaan per email of sms te melden dat de nieuwe polis voor het volgend jaar klaar ligt -en via internet ingezien kan worden. Verzekerden ontvangen dan niet langer een papieren versie. De besparing op verbruik van papier zal de komende jaren naar verwachting oplopen tot circa 68 miljoen velletjes A4 per jaar; dat is per jaar circa 9000 ton minder uitstoot van het broeikasgas CO2.

Tap gratis kraanwater in een ideaal flesje

Vandaag, op wereld waterdag, is in Haarlem de winnaar van de Dopper ontwerp wedstrijd bekend gemaakt. Actrice Monique van der Werff, altijd zeer betrokken bij duurzame projecten, heeft hiervoor haar medewerking verleend. De Dopper is een initiatief om van kraanwater de nr. 1 dorstlesser te maken en om er voor te zorgen dat de berg plastic afval kleiner wordt. Dagelijks worden in Nederland meer dan 500.00 flesjes weggegooid. Door dit duurzame flesje te gebruiken wil de Dopper dit ver terug dringen. Daarnaast is Nederlands kraanwater het lekkerste en beste drinkwater van de wereld.