Discussie over dure kankermiddelen

Media-aandacht voor het dure borstkankergeneesmiddel Herceptin heeft geleid tot het vaker voorschrijven hiervan. De ziekenhuizen hebben echter een vastgesteld budget en daarmee gaat dit ten koste van andere categorieën kankerpatiënten.

Netvliesschade vaak een voorbode van hart- en vaatziekten

Netvliesschade is een voorbode voor hart- en vaatziekten en sterfte, bij zowel mensen met als zonder suikerziekte. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Manon van Hecke. Diabetische retinopathie ofwel netvliesschade is een vaak

Alcoholconsumptie vergroot kans op borstkanker

Onderzoek gepubliceerd in British Journal of Cancer Het risico om borstkanker te krijgen stijgt met toenemende alcoholconsumptie: elk extra glas alcoholische drank per dag verhoogt het borstkankerrisico met ongeveer 7%.

VU onderzoek: zeker 60.000 nieuwe diabetespatiënten per jaar in Nederland.

In het vooraanstaande medische tijdschrift Journal of the American Medical Association van 25 april beschrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam de resultaten van het bevolkingsonderzoek naar diabetes in Hoorn. Bijna 10 % van de deelnemers, in de leeftijd van 50 – 75 jaar, die aan het begin van de studie geen diabetes had,

MS-Centrum start onderzoek cannabisproducten bij MS-patiënten

Binnenkort start de afdeling neurologie van het VU medisch centrum in Amsterdam een eerste onderzoek naar de effecten van cannabis (marihuana) bij patiënten met multiple sclerose (MS). Er zijn aanwijzingen dat cannabisproducten zouden kunnen bijdragen aan verlichting van klachten en symptomen die kunnen optreden in het beloop van MS. De voornaamste redenen voor gebruik door MS-patiënten zijn o.a.: spierstijfheid, spierkrampen, pijn, trillen en verbetering van het algeheel welbevinden. Hoewel 5 % van de patiënten met MS reeds met enige regelmaat cannabis gebruikt is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar de medische toepassing van deze producten bij MS-patiënten verricht. Een onderzoeksgroep van 16 MS-patiënten, met als voornaamste klacht spasticiteit, zal gedurende 20 weken deelnemen aan een studie waarin de veiligheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van 2 verschillende cannabisproducten in capsulevorm zal worden onderzocht.

Betere opsporing baarmoederhalskanker door HPV-test

Jaarlijks worden in het kader van het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker bijna 900.000 uitstrijkjes gemaakt om baarmoederhalskanker en voorstadia daarvan op te sporen. Baarmoederhalskanker is een late complicatie van een seksueel overdraagbare infectie met het humaan papilloma virus (HPV). Van dit virus zijn meer dan 70 typen bekend; 15 typen hiervan kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken: de zogenoemde