Aantal Nederlanders met een hersenaandoening blijft stijgen

Arts bekijkt scan voor hersenaandoeningen.

Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of aan een psychische aandoening blijft stijgen. Dit constateert de Hersenstichting op basis van recent vrijgegeven data uit de eerstelijnszorgregistratie (NIVEL) over 2021. Dit past bij het toekomstbeeld 2040 van het aantal mensen met een hersenaandoening dat door het RIVM is geschetst in 2018. Deze … Lees meer

Wat is lactose intolerantie?

Een dame die last heeft van lactose-intolerantie zit op de bank en een glas melk staat op tafel.

Lactose-intolerantie is een aandoening waarbij een persoon moeite heeft met het verteren van lactose, een suiker die voorkomt in melk en melkproducten. Lactose-intolerantie wordt veroorzaakt door een tekort aan lactase, een enzym dat in de dunne darm wordt geproduceerd. Lactase breekt lactose af in eenvoudigere suikers genaamd glucose en galactose, die in de bloedbaan kunnen … Lees meer

Inhalatiemedicatie kan milieuvriendelijker

inhalatiemedicatie

Bijna de helft van de inhalatiemedicatie die huisartsen voorschrijven betreft een dosisaerosol, een spuitbus met drijfgas waar het medicijn in zit. Voor een deel van de patiënten is er een alternatief beschikbaar dat minder broeikasgassen uitstoot dan een dosisaerosol. Bij het kiezen van een behandeling lijken zowel mensen met astma en/of COPD zelf als betrokken zorgverleners open te staan … Lees meer

Salmonella kan het risico op darmkanker verhogen

Hebben mensen die vaker zijn blootgesteld aan niet-tyfusale Salmonella een verhoogde kans op darmkanker? Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit van Illinois hebben gezamenlijk een studie uitgevoerd om een antwoord te vinden op deze vraag. De eerste onderzoeksresultaten suggereren dat niet-tyfusale Salmonella het risico op darmkanker kan verhogen door bij te dragen aan één … Lees meer

Psychologische factoren en stress hebben impact op levenskwaliteit hartpatiënt

Psychologische factoren, zoals angst en depressie, spelen een rol bij de ontwikkeling en het verloop van hartklachten. Dat geldt met name voor vrouwen jonger dan 65 jaar met verhoogde angstklachten. Andersom zorgen hartklachten zelf ook voor stress en negatieve emoties. In de ogen van veel patiënten worden klachten hierdoor veroorzaakt of verergerd. Aandacht voor en … Lees meer

Hevige buikpijn bij codeïne

Codeïne kan hevige buikpijn als bijwerking geven. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt hier regelmatig meldingen over. Codeïne is een geneesmiddel voor kriebelhoest, pijn en diarree. Buikpijn als bijwerking kan verschillende oorzaken hebben en hevig zijn. In de bijsluiter staat deze bijwerking niet altijd duidelijk omschreven. Bijwerkingen In de bijsluiter van codeïne staan verstopping van de darmen, krampen … Lees meer

Meer hart- en vaatziekten dan verwacht

Het model dat door huisartsen gebruikt wordt om te voorspellen hoe groot de kans is dat iemand binnen tien jaar een hart- of vaatziekte krijgt, onderschat het aantal mensen dat dit ook daadwerkelijk krijgt. Het risico is anderhalf keer zo groot dan het model verwacht, blijkt uit een studie van het Radboudumc. Hierbij is dit model vergeleken … Lees meer