Minister Rouvoet investeert 4,5 miljoen in Generation R

Demissionair minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin investeert 4,5 miljoen euro in Generation R, het grootschalige bevolkingsonderzoek van Erasmus MC onder 10.000 kinderen. Deze investering maakt de volgende fase in het onderzoek mogelijk: ‘Focus op 9’. Vanmiddag maakte minister Rouvoet het bedrag bekend onder het toeziend oog van een aantal deelnemertjes van het onderzoek in Erasmus MC.

Minister André Rouvoet: “Het mooie van Generation R is dat de resultaten heel bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk van opvoeden en opgroeien en daar ook naar worden doorvertaald. Bijvoorbeeld via de zorg voor zwangeren en straks, als de resultaten uit het onderzoek naar vijfjarigen bekend worden, naar de jeugdgezondheidszorg. Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin wil daarom graag de volgende ronde van het onderzoek steunen.”

De onderzoekers van Generation R en het Erasmus MC zijn bijzonder verheugd met deze investering van 4,5 miljoen euro. “Deze investering stelt ons in staat om de volgende fase van Generation R te realiseren”, aldus Vincent Jaddoe, directeur van Generation R. “In deze fase zullen wij alle 10.000 deelnemertjes uitgebreid onderzoeken wanneer zij de leeftijd van negen jaar bereiken. Wij noemen de nieuwe onderzoeksfase daarom ‘Focus op 9’. Dit is het vervolg op de onderzoeksfase ‘Focus op 5’, waarin alle deelnemertjes uitgebreid werden onderzocht toen zij vijf jaar werden. Wij proberen er zo achter te komen waarom bepaalde gezondheidsproblemen of ontwikkelingsvraagstukken bij sommige kinderen meer voorkomen. Een antwoord daarop kan helpen bij het vinden van handvatten om bijvoorbeeld gedragsproblemen of chronische ziekten te voorkomen.”

Een belangrijk onderdeel van Generation R bestaat uit de vroege opsporing van gedragsproblemen bij kinderen. Frank Verhulst, afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC: “In dit onderzoeksgedeelte richten we ons vooral op stoornissen die gebaat zijn bij vroege behandeling, bijvoorbeeld door middel van de opvoeding, verandering van de leefomgeving of medicatie. Het gaat dan vooral om agressief gedrag, om hyperactief gedrag, zoals ADHD, en om angststoornissen.”

Binnen Generation R zal via drie wegen onderzoek worden gedaan naar deze gedragsproblemen. Verhulst: “Ten eerste komt de informatie van de kinderen zelf via persoonlijke interviews. Ten tweede zullen we observeren hoe het kind zich gedraagt in bepaalde omstandigheden. En ten derde vragen we aan de omgeving van het kind om vragenlijsten in te vullen. Hiervoor benaderen we niet alleen de ouders van het kind, maar ook de leerkrachten. Naar verwachting zullen de leerkrachten een belangrijke nieuwe bron van informatie zijn in het onderzoek naar gedragsproblemen.”

Plaats een reactie