Routekaart voor veilige toepassing medische technologie

In ziekenhuizen wordt steeds vaker medische technologie toegepast, zoals robotchirurgie, MRI-scanners en infuuspompen. Aanpassingen van bestaande technologieën en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden gaan snel.

Routekaart medische technologie

Hoe zorg je dat zorgprofessionals deze op een deskundige manier blijven toepassen? Het NIVEL heeft samen met betrokkenen een routekaart ontwikkeld die stapsgewijs beschrijft hoe ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen de bekwaamheid van zorgprofessionals kunnen blijven borgen.

Er bestaan veel goede initiatieven om bekwaamheid rondom medische technologie te borgen. Ziekenhuizen bepalen bijvoorbeeld welke technologieën grotere risico’s met zich mee kunnen brengen. Vervolgens worden zorgprofessionals in de toepassing ervan geschoold, en wordt periodiek nagegaan of bijscholing nodig is.

De bekwaamheid van zorgprofessionals wordt apart geregistreerd als onderdeel van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’ dat door alle veldpartijen in de zorg gezamenlijk is ontwikkeld.

Toepassing routekaart

De routekaart is een interactief pdf-bestand met een plan van aanpak en praktische tips voor de verschillende stappen. Hierbij kunnen ziekenhuizen kiezen om de routekaart in zijn geheel of in delen te gebruiken, afhankelijk van de situatie in het ziekenhuis.

Wetenschappelijke verenigingen kunnen met behulp van de routekaart een overzicht maken van risicovolle medische technologieën waarvoor zij bekwaamheidseisen willen ontwikkelen om de bekwaamheid van professionals expliciet te borgen.

Subsidiegever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en mede mogelijk gemaakt door: FMS, NFU, NVZ, V&VN en samenwerkende veldpartijen.

Plaats een reactie