Rotterdamse zorgeconomie snelst groeiende sector

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse zorgeconomie groeit onverminderd door. De verwachting is dat de zorgeconomie in Rotterdam tot 2011 een groei van 3,2 procent op jaarbasis laat zien. De gezondheidszorgeconomie is hiermee de snelst groeiende sector in de stad en daarmee ook een van de belangrijkste banenmotoren voor de stedelijke economie. Dit staat in het jaarverslag van het stedelijk programma Economische ontwikkeling Rotterdamse gezondheidszorg (kortweg programma ER). Met dit programma maakt de gemeente Rotterdam zich samen met een groot aantal stedelijke partners sterk voor een stimulering van de gezondheidszorgeconomie.

Volgens wethouder Hans Vervat (Economie) laat de groei van de zorgeconomie zien dat de keuze voor de ontwikkeling van de zorgeconomie tot economisch speerpunt een juiste is. “De Rotterdamse gezondheidszorgeconomie is met ruim 56.000 arbeidsplaatsen en een geschatte omzet van 2,5 miljard momenteel de tweede grootste economische sector na de zakelijke dienstverlening,” aldus Vervat. De zorgsector is daarnaast in de regio Rijnmond tevens de snelst groeiende economie: op 1 januari 2009 waren 56.645 mensen werkzaam in de sector die daarmee 17,7 procent van de werkgelegenheid in Rotterdam vertegenwoordigt. In 2001 was dit nog maar 13,8 procent. In 2009 steeg het aantal bedrijfsvestigingen in de zorg met 175, terwijl in de meeste andere bedrijfstakken het aantal vestigingen daalde. Daarnaast staan in de top 25 van grootste werkgevers in de regio negen zorginstellingen.

Arbeidsmarkt en scholing
“Als wij naar de cijfers van de gezondheidszorgeconomie kijken en de ontwikkelingen op hun beloop laten, dan staat niet alleen de Rotterdamse regio, maar ook de rest van Nederland voor een grote uitdaging. Niet alleen stijgt de vraag naar zorgproducten komende jaren als gevolg van de vergrijzing. Ook zal door de uittocht van ‘babyboomers’ de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg verder onder druk komen te staan. Met als gevolg een onevenwichtige balans tussen vraag en aanbod in de zorgmarkt,” aldus Vervat.

Innovatie en economische kansen
De gemeente maakte het afgelopen jaar 1 miljoen euro vrij voor het aanjagen van de gezondheidszorgeconomie. Belangrijke thema’s zijn het stimuleren van kennisallianties, arbeidsmarkt en scholing, gebiedsontwikkeling en vergroten van zelfredzaamheid van burgers. Afgelopen jaar werd een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. Zo werd het Zorgportaal Rijnmond gelanceerd. Dit is een internetportaal waarmee zorgaanbieders en burgers onder andere medische gegevens kunnen uitwisselen en zorg op afstand wordt gefaciliteerd. Ook trad de gemeente Rotterdam toe tot Medical Delta, een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, de academische ziekenhuizen in Leiden, Delft en Rotterdam, de respectievelijke gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Doel is het vergroten van innovatie op het gebied van zorg, het stimuleren van onderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Uiteindelijk doel is verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en het stimuleren van de daarmee samenhangende economische kansen in de Randstad.

2010 en verder
In 2010 werkt de gemeente verder aan het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve zorgproducten en -diensten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsmarkt en scholing. In de periode van 2010 tot 2014 worden jaarlijks 4.000 baanopeningen in de zorg verwacht. Bovendien brengt de jaarlijkse stijging van de zorgvraag enorme maatschappelijke kosten met zich mee, waarmee de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Om de zorg op de langere termijn toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is volgens Vervat innovatie en inventief ondernemerschap in de zorg noodzakelijk. “Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen en studenten kiezen voor de sector waar komende jaren gewoon heel erg veel werk te vinden zal zijn. Op dit moment is de gezondheidszorg de op één na grootste economische sector van Rotterdam en een van de belangrijkste banenmotoren van de stad. Juist de economische kant van de gezondheidszorg biedt enorme kansen, omdat zich een enorme groeimarkt aandient, ook voor bedrijven uit andere sectoren,” aldus de wethouder.

Plaats een reactie