Ron Kusters benoemd als hoogleraar economische effecten van laboratorium diagnostiek

Klinisch chemicus Ron Kusters van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is per 1 januari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar economische effecten van laboratorium diagnostiek aan de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Kusters gaat laboratoriumdiagnostische expertise aanbieden aan diverse opleidingen, waaronder de opleiding Gezondheidswetenschappen.

Ron Kusters is klinisch chemicus en medisch manager van het laboratorium klinische chemie en hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Op het gebied van onderwijs zal Kusters zijn laboratoriumdiagnostische expertise aanbieden. Speciale aandacht heeft hierbij de wetenschappelijke samenwerking tussen ziekenhuizen en de universiteit. Bachelor- en masterstudenten krijgen hierdoor prima mogelijkheden een kijkje te nemen in de dagelijkse praktijk.

Zelfonderzoek
Het onderzoek van Kusters past binnen de ambitie van de vakgroep Health Technology and Services Research (HTSR). Kusters concentreert zijn onderzoek op economische en doelmatigheidseffecten van laboratoriumdiagnostiek. Belangrijk speerpunt binnen het onderzoek zijn de near-patient of point-of-care testen, waarmee de patiënt of huisarts zelf diagnostische onderzoeken kan verrichten. Bijzondere aandacht gaat uit naar innovatieve diagnostische technologie binnen zorginstellingen. De leerstoel zoekt aansluiting bij vroege ontwikkelingen binnen het onderzoeksinstituut MIRA, het instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde en spin-off bedrijven van de Universiteit Twente.

CV
Na een studie biologie aan de Universiteit Utrecht promoveerde Kusters in 1992 aan de faculteit Scheikunde van dezelfde Universiteit. Na een periode van wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam startte hij met de opleiding tot klinisch chemicus in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Sinds 1998 is hij klinisch chemicus in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. Professioneel gaat zijn interesse met name uit naar endocrinologie en tumormarkers. Sinds 2000 is hij medisch manager van het laboratorium klinische chemie en hematologie.

Plaats een reactie