Rolmodellen versterken seksuele weerbaarheid

Een te kort rokje of wapperende haren zijn in bepaalde wijken een garantie voor fluitconcerten. Deze reacties zijn onder andere afkomstig van laagopgeleide jongens van Turkse en Marokkaanse afkomst.

Trailer Be A Man! Liefde, relatie en seks; wat is OK?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze jongens gemiddeld vaker in situaties komen waarin grenzen op seksueel gebied worden overschreden. Rolmodellen leren daarom met de vernieuwende voorlichtingsmethode ‘Be A Man! Liefde, relatie en seks; wat is OK?’, deze jongens respect te hebben voor de grenzen van meisjes maar óók voor hun eigen grenzen.

Laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond lopen relatief veel kans om in situaties terecht te komen waarbij zij hun eigen grenzen of die van anderen overschrijden, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. De methode ‘Be A Man!’ is dan ook voor deze specifieke doelgroep ontwikkeld en houdt rekening met hun achtergrond. De methode is erop gericht jongens te leren respectvol om te gaan met grenzen als het gaat om relaties en seks. Kenmerkend aan de methode is de inzet van peer educators: jonge mannen met dezelfde culturele achtergrond die als rolmodel fungeren.

Seks bespreekbaar maken
Hoe worden laagopgeleide jongens seksueel weerbaarder? En hoe leer je ze respectvol om te gaan met meisjes? Door de inzet van rolmodellen. Dat is de insteek van ‘Be a Man!’. Peer educators, voorlichters die een aantal dezelfde kenmerken hebben als de doelgroep, worden ingezet om voorlichting te geven over thema’s zoals seks waar de jongens thuis niet over kunnen of willen praten. De peer educators zijn iets ouder dan de doelgroep, maar jong genoeg waardoor de jongens hen vragen durven stellen. Tijdens zeven pilots die werden geëvalueerd door onderzoeksinstituut TNO bleek dit een schot in de roos. De jongens durfden (soms voor het eerst!) open en vrij te praten over seksualiteit.

Een van de peer educators: “Wij zijn als een soort oudere broers voor de jongens. We spreken de jongens aan op hun gedrag, maar ook op hun houding.”

Zes vuistregels
Met de methode ‘Be A Man!’ wordt jongens geleerd wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer het grensoverschrijdend is. Om seksueel gedrag te kunnen vertonen dat positief en oké is, krijgen de jongens zes vuistregels mee. Deze zijn ontleend aan het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010). ‘Be A Man! gaat dus niet alleen over hoe het niet moet vooral ook over hoe het anders kan.

De vuistregels komen aan de orde in discussies, rollenspellen en oefeningen. Om ze inzichtelijk en bespreekbaar te maken, is een film gemaakt die vier herkenbare situaties laat zien, waarbij jongeren over elkaars grenzen (dreigen te) gaan: in een ontmoeting op straat, het schoolplein, thuis op de bank en achter de webcam. Iedere situatie kent een ‘verkeerde’ (seksueel grensoverschrijdende) en een ‘betere’ afloop. Na vertoning van de verkeerde versie, wordt de jongens gevraagd alternatieven te bedenken. Daarna zien zij de betere afloop. Hierbij wordt benadrukt welke vuistregels wel of niet overtreden worden. Bij elke situatie kunnen peer educators quotes van jongeren inzetten die zich uitspreken over een van de zes vuistregels.

Preventieve boodschap
De interactieve voorlichtingen van ‘Be A Man!’ hebben de kracht om aan te zetten tot nadenken en/of ervoor te zorgen dat de jongens worden ‘geraakt’ door de preventieve boodschap. De voorlichtingen dragen bij aan bewustwording over opvattingen over vrouwen en meisjes en wat deze beeldvorming betekent voor hun seksuele gedrag. De voorlichtingen zijn een eerste stap. Inspanningen blijven continue nodig om seksualiteit, wensen en grenzen bespreekbaar te houden en positief gedrag van jongens op dit terrein te bevorderen.

De gehele methode ‘Be A Man!’ bestaat uit een toolkit voor peer educators, een handleiding voor organisaties en een opleidingsaanbod voor nieuwe peer educators. Meer informatie is te vinden op www.movisie.nl/beaman.

Plaats een reactie