Rol van hormoontherapie bij verhoogd borstkankerrisico bevestigd

Het drinken van alcoholhoudende dranken verhoogt het risico op borstkanker bij vrouwen. Uit eerdere onderzoeken zijn er indicaties dat deze risicotoename zich met name voordoet als er sprake is van een combinatie van alcohol met hormoontherapie.

Nieuw onderzoek van de American Association for Cancer Research laat zien dat het verhoogde risico op borstkanker enkele jaren na het stoppen met de hormoontherapie volledig verdwenen is, ook wanneer de vrouwen dezelfde hoeveelheid alcohol blijven drinken.

Bij een groep van 40.680 postmenopauzale Amerikaanse vrouwen is nagegaan wat de invloed van alcoholconsumptie en hormoontherapie (HT) is op het risico op borstkanker. Zij werden vanaf 1995 gedurende 15 jaar gevolgd. Er werd op verschillende momenten in de onderzoeksperiode nagegaan in hoeverre zij alcoholhoudende dranken dronken en of zij hormonen slikken om de overgangsklachten te verminderen. Als ze gestopt waren met de HT werd nagevraagd hoe lang ze al gestopt waren. Met betrekking tot de alcoholconsumptie werd in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen niet-drinkers, vrouwen die minder dan 2 glazen alcoholhoudende drank per dag drinken en vrouwen die 2 glazen per dag of meer drinken. Van deze laatste groep dronk het overgrote deel 2 of 3 glazen per dag, slechts 5% dronk 4 glazen per dag of meer.

Analyse
Tussen 2005 en 2010 kregen 660 vrouwen in de totale onderzoeksgroep borstkanker. Uit analyse van de onderzoeksgegevens blijkt dat vrouwen die HT gebruiken en minder dan 2 glazen alcohol per dag drinken, een 1,6 keer zo grote kans op borstkanker hebben dan vrouwen die geen HT gebruiken en nooit alcohol hebben gedronken. Voor de vrouwen die twee glazen alcohol per dag of meer drinken en HT gebruiken was het risico 2,1 keer zo groot.

Na stopzetten
3 á 4 jaar na het stoppen met de HT blijkt het risico op borstkanker weer terug te zijn op het niveau van de niet-drinkers die nooit HT gebruikten, ongeacht of zij wel of geen alcohol drinken en of dit meer of minder dan 2 glazen per dag is. De groep vrouwen die korter dan 3 jaar geleden is gestopt met HT was helaas te klein om verdere uitspraken te kunnen doen over de vraag hoe snel het risico op borstkanker terugloopt na het stoppen met de HT.

Conclusie
Belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het bevestigt dat er sprake is van een samenwerkend effect tussen alcohol en hormoontherapie. Enkele jaren na het stoppen met hormoontherapie blijkt het verhoogde risico op borstkanker verdwenen te zijn, ook bij een onveranderde alcoholconsumptie.

Bron: Horn-Russ, L. et al. Alcohol consumption and breast cancer risk among postmenopausal women following the cessation of hormone therapy use: the California Teacher Study. Cancer Epidemiol Biomarkers.(Published online July 25 2012)

Plaats een reactie