Roken versterkt paniekaanval

Patiënten met een paniekstoornis hebben meer kans op een paniekaanval als ze regelmatig roken. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Inge Knuts van het Maastricht UMC+. Op basis van de bevindingen adviseert zij om een stoppen-met-roken-therapie toe te voegen aan de behandeling van paniekaanvallen.

Mensen met een paniekstoornis lijden aan regelmatig optredende en onverwachte paniekaanvallen. Herhaling van paniekaanvallen kan makkelijk leiden tot het vermijden van situaties of gebeurtenissen waarin de paniekaanval zich mogelijk voor zal doen. Deze angst voor de paniekaanval en de daarbij behorende vermijding kan een enorme belemmering betekenen in het dagelijks functioneren.

Onderzoek
Het doel van het onderzoek van Knuts was om meer inzicht te krijgen in de factoren die paniek veroorzaken of versterken en om te boordelen of gehanteerde behandelmethoden verbeterd kunnen worden. Voor dit onderzoek werden paniekaanvallen opgewekt bij vrijwilligers door het inhaleren van kooldioxide. Dit gebeurt onder laboratoriumomstandigheden waardoor effecten objectief meetbaar zijn en er goed onderzoek uitgevoerd kan worden naar de invloed van de omgeving en de behandeling.

Roken
Een van de resultaten van het onderzoek was dat er een duidelijke relatie is tussen het ontstaan van een paniekaanval en roken. “Maar dat betekent nog niet dat roken de veroorzaker is van een paniekaanval. Het kan best wel zijn dat dat effect tegelijkertijd voorkomt, maar dat er geen causaal verband is. Misschien is het zo dat mensen met een paniekstoornis veel meer roken omdat ze paniekaanvallen hebben”, aldus de promovenda. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen zijn allerlei andere onderzoeken naar dit mechanisme beoordeeld in een zogenoemde review. “Hieruit komt naar voren dat roken in ieder geval paniek bevordert.”

Combinatietherapie
Cognitieve gedragstherapie, afgekort CGT, is de meest effectieve en daardoor de meest gehanteerde therapievorm bij paniekstoornissen. CGT is een combinatie van cognitie (denken) en gedragsmatige psychotherapiemethoden. “Door een stoppen-met-roken-behandeling op te nemen in de CGT zou je de effectiviteit van de paniekbehandeling nog kunnen verhogen”, aldus Knuts.

Promotie
Inge Knuts is woensdag 27 mei 2015 gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht met haar proefschrift ‘Influencing panic; Experimental and clinical studies into determinants of panic severity.’ Een belangrijke publicatie van Knuts e.a.: ‘Cigarette smoking and 35% CO2 induced panic in panic disorder patients.’ J Affect Disord 124(1-2):215-8.

Plaats een reactie