Roest, tandplaque en andere biofilms: eDNA is de boosdoener

Hoe ouder we worden, hoe vaker we gebruik zullen maken van implantaten als kunstheupen, kunstknieën en pacemakers. Gevaar bij dergelijke implantaten is dat zich micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën) aan oppervlakken kunnen hechten. Er ontstaat dan een biofilm, vergelijkbaar met roest en tandplaque, die onder meer infecties kan veroorzaken en het implantaat kan beschadigen.

Promovendus Theerthankar Das Ashish Kumar onderzocht waarin de kracht van biofilms schuilt. Hij richtte zich met name op de rol van extracellulair DNA (eDNA), waarvan bekend is dat het een rol speelt bij verschillende stadia van biofilmvorming.

Ashish Kumar vond geen algemeen mechanisme dat de centrale rol van eDNA verklaart, maar zijn bevindingen wijzen erop dat eDNA een brugfunctie vervult tussen het bacteriële celoppervlak en bestanddelen van de biofilm, zoals polysachariden. eDNA lijkt een rol te spelen in de zuur-base reacties tussen bacteriën, die de kracht van de biofilm bepalen. Door eDNA met enzymen te bestrijden, kan de aanhechting van biofilms tegengegaan worden, zo laat de promovendus zien. Daarmee heeft hij de weg geopend naar een veelbelovende aanpak van biofilms, die niet alleen in de medische wereld, maar ook in de industrie toegepast zou kunnen worden.

Theerthankar Das Ashish Kumar (India, 1983) studeerde scheikunde in India en Australië. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Biomedische Technologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het Kolff Institute. Ashish Kumar werkt inmiddels als onderzoeker aan de University of New South Wales in Sydney, Australië.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. T.D. Ashish Kumar
Proefschrift: Role of extracellular DNA in bacterial biofilm formation
Promotor(s): prof.dr. H.C. van der Mei, prof.dr.ir. H.J. Busscher
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 03 oktober 2011, 14.30 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie