Rode Kruis Ziekenhuis voorbeeldziekenhuis medicatieveiligheid

Dosering, combinatie met andere medicijnen, bereidingswijze, toedieningsvorm,…. Het aantal onderwerpen waar je aan moet denken in de omgang met medicijnen is omvangrijk. Het aantal punten waar kleine fouten in kunnen sluipen eveneens. Met grote gevolgen. Daarom heeft het RKZ diverse veiligheidsmaatregelen ingevoerd, zoals intakegesprekken door apothekersassistenten, meer centrale bereiding van medicatie in de ziekenhuisapotheek en verbeterde afspraken rondom opslag, bereiding en toedienen van medicatie op de verpleegafdelingen. Het heeft ervoor gezorgd dat het Rode Kruis Ziekenhuis tot voorbeeldziekenhuis benoemd is door diverse landelijke organisaties, waaronder de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Week van de patiëntveiligheid

Deze week staan ziekenhuizen in het hele land in het teken van de veiligheid van patiënten. Waar het om draait, is het voorkomen van (bijna) incidenten. “Waar mensen werken, worden helaas ook vergissingen gemaakt. Wij moeten ervoor zorgen dat deze vergissingen niet leiden tot onbedoelde schade aan de patiënt. In de omgang met medicijnen doen we dit onder andere door apothekersassistenten opnamegesprekken te laten voeren met patiënten. Het is een extra check op het medicijngebruik. Ook bereiden we zoveel als mogelijk medicatie in de apotheek. Daar waar de voorzieningen het beste geregeld zijn. Daarnaast zijn apothekers¬assistentes steeds meer aanwezig op de verpleegafdelingen; voor systematische controles van de medicijnkamers en een onderling contact tussen verpleging en apothekersassistentes over de juiste omgang met medicatie”, aldus Doranne Hilarius, ziekenhuisapotheker en medisch manager van de RKZ ziekenhuisapotheek.

Niet veilig?

Deze extra controles en veiligheidsmaatregelen gelden niet alleen voor de omgang met medicijnen. Ook in het dagelijks zorgproces op de verpleegafdelingen en in de operatiekamers werkt het RKZ aan het terugdringen van het risico op (bijna) incidenten.

Vanzelfsprekend zijn ziekenhuizen altijd al aan strenge veiligheidseisen gebonden. Van een onveilige situatie is dus nooit sprake geweest. Echter, op sommige punten kan de veiligheid van de patiënt aangescherpt worden.
Het RKZ heeft er daarom voor gekozen om zich in te schrijven voor het landelijke VMS veiligheidsmanagementsysteem. Met dit systeem kunnen ziekenhuizen continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het is de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk. Aan de hand van diverse thema’s worden landelijke ‘best practices’ ingevoerd. Medicatieveiligheid is er daar één van. Zo brengt het ziekenhuis de veiligheid van de patiënten naar een nog hoger niveau.

Plaats een reactie