Rode Kruis helpt slachtoffers dubbele ramp Japan

0
619

Het Rode Kruis biedt hulp bij de dubbele ramp die Japan heeft getroffen. Vrijdag veroorzaakte de aardbeving van 8.8 op de schaal van Rigter ook een tsunami die grote delen van de oostkust van Japan heeft verwoest. Het Japanse Rode Kruis werkt met 62 rampenteams in de getroffen gebieden en biedt noodhulp met evacuatie, opvang en eerste hulp aan de slachtoffers.

De medische teams van het Rode Kruis, in totaal meer dan 400 mensen, worden bemand door doktoren, verpleegsters en andere hulpverleners. Met mobiele medische klinieken werken zij met man en macht om de slachtoffers te helpen. De Japanse autoriteiten melden bijna 600 doden en evenzoveel vermisten. Op dit moment moeten meer dan 5 miljoen huishoudens het zonder electriciteit doen, en hebben 1 miljoen gezinnen geen toegang tot schoon drinkwater. De ziekenhuizen in Japan staan zwaar onder druk om de stroom gewonden te kunnen verwerken.

De precieze omvang van de ramp is nog onduidelijk, omdat bepaalde gebieden door het water en verwoeste infrastructuur nog onbereikbaar zijn voor de hulpverleners. Met name in verder gelegen gebieden in de bergen is onduidelijk hoeveel schade de aardbeving heeft aangericht. Zo bestaan ook grote zorgen om 10.000 mensen uit de stad Minami Sariku, die de hulpverleners nog niet hebben kunnen bereiken.

Het Rode Kruis ter plaatse heeft geholpen bij de evacuatie en opvang van meer dan 300.000 mensen voordat de tsunami aan land kwam. Ook zijn meer dan 30.000 dekens uitgedeeld en wordt psychosociale zorg verleend aan de slachtoffers. De situatie rondom de kerncentrale bij Fukushima wordt in nauw overleg met de Japanse autoriteiten in de gaten gehouden.

Vooralsnog heeft het Japanse Rode Kruis aangegeven nog geen hulp van zusterorganisaties nodig te hebben. Zodra die behoefte er wel is, staat het Nederlandse Rode Kruis paraat om in actie te komen. Vanuit het Internationale Rode Kruis staan ook noodhulpgoederen klaar om, indien nodig, direct naar het rampgebied verstuurd te worden.

Contact herstel mensen in Japans ramgebied
Het Rode Kruis heeft samen met het Japanse Rode Kruis een speciale website geopend om mensen te helpen die het contact met hun familieleden en vrienden willen herstellen. Personen in Japan en in het buitenland kunnen zich registreren op de website om hun familie en vrienden te laten weten dat ze veilig zijn en om hun huidige contactgegevens door te geven. Personen die hun familieleden zoeken kunnen deze lijst bekijken om informatie te vinden. Ze kunnen ook de namen van familieleden en vrienden registreren om ze te vragen contact met hen op te nemen. De website is bereikbaar via: http://www.familylinks.icrc.org/eng/familylinks-japan