ROC Rijn IJssel en de Alysis Zorggroep starten opleiding Toptraject Verpleegkundige niveau 4

Op 1 september start binnen de Alysis Zorggroep met een Alysis-klas: een vernieuwde BBL-opleiding Toptraject Verpleegkundige van niveau 4 voor 20 leerlingen. In de Alysis-klas starten 20 leerlingen, een mix van tweedejaars BOL-studenten van niveau 4 en gediplomeerd verzorgenden. Er is gekozen voor deze bijzondere mix van ervaren en minder ervaren kandidaten, omdat zij juist veel van elkaar kunnen leren.

De leerlingen volgen een BBL-opleidingstraject van 2 jaar. Een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. De student gaat één dag per week naar het ROC Rijn IJsselcollege voor theoretische les en werkt als leerling-verpleegkundige vier dagen per week binnen een ziekenhuis van de Alysis Zorggroep, waar hij of zij ook praktijkgerichte Masterclasses volgt van inhoudelijk deskundigen van Ziekenhuis Rijnstate en Ziekenhuis Zevenaar.

Nieuwe wijze van opleiden
ROC Rijn IJssel en de Alysis Zorggroep bieden al jaren gezamenlijk een BBL-opleiding tot verpleegkunde aan. De instroom van studenten in het eerste leerjaar liep echter terug. Daarnaast sloot de opleiding niet geheel aan op de gewenste vaardigheden in de ziekenhuiszorg. Studenten werden algemeen opgeleid tot verpleegkundige in de verstandelijke gehandicaptenzorg, de revalidatiezorg, de thuiszorg en de ziekenhuiszorg. De toenemende complexiteit van de zorgvrager in het ziekenhuis vraagt om specifieke, ziekenhuisgerelateerde kennis en vaardigheden.

ROC Rijn IJssel en de Alysis Zorggroep hebben zich daarom gebogen over een vernieuwde wijze van opleiden. Tijdens de nieuwe opleiding Toptraject Verpleegkundige worden de studenten gericht opgeleid tot verpleegkundige in een topklinisch ziekenhuis. Er wordt meer competentiegericht opgeleid, waardoor verpleegkundigen direct beter inzetbaar zijn in het ziekenhuis. Met name de praktijkgerichte Masterclasses van inhoudelijk deskundigen, die in een ziekenhuissetting gegeven worden, realiseren deze betere inzetbaarheid. Zo worden er Masterclasses gegeven door een stomaverpleegkundige, een wondverpleegkundige en een ziekenhuishygiënist, en worden de voorbehouden handelingen ook in een echte ziekenhuissetting aangeleerd.

Na een succesvolle afronding van de opleiding kunnen de verpleegkundigen aan de slag op alle verpleegafdelingen binnen Ziekenhuis Rijnstate en Zevenaar

Verwacht tekort een zorgpersoneel
Met deze vernieuwde wijze van opleiden hoopt Alysis een grotere en kwalitatief beter instroom van personeel te bewerkstelligen. Zo anticipeert zij op het verwachte tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel op zowel landelijk als regionaal niveau. Met de introductie van de Alysis-klas wil de Alysis Zorggroep jaarlijks een minimale instroom van 18 BBL-studenten realiseren.

Geïnteresseerden
Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden bij het Leerhuis van de Alysis Zorggroep, via telefoonnummer 088 – 005 7834 of e-mailadres leerhuis@alysis.nl. In het najaar van 2010 worden de studenten voor de Alysis-klas van volgend jaar geselecteerd.

Plaats een reactie