Rob Verlinden toont impact gevolgen hersenletsel

In de aflevering van Robs Grote Tuinverbouwing op zaterdag 14 mei 2011 (SBS-6, 17:00 uur) gaat Rob op verzoek van de Hersenstichting de tuin verbouwen van Activiteitencentrum Emmeloord van InteraktContour. Het centrum is gespecialiseerd in de dagbesteding van mensen met hersenletsel.

Na het realiseren van de nieuwbouw was er geen geld meer voor de binnentuin. Rob heeft de tuin zo ontworpen dat de bezoekers hem zelf kunnen blijven onderhouden. De gesprekken die Rob voert met cliënten en vrijwilligers maken duidelijk hoe groot de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn.

Nederland telt naar schatting 480.000 hersenletselpatiënten. Een val of klap op het hoofd kan levenslang gevolgen hebben voor het lichamelijk en vooral cognitief en emotioneel functioneren. In activiteitencentra zoals dat in Emmeloord worden mensen met hersenletsel of een hersenaandoening dagelijks gestimuleerd om bezig te blijven en hun hersenen te blijven trainen. De bezoekers kunnen meedoen met computeractiviteiten, werken in de tuin, fitness of een scala aan creatieve activiteiten. Ook worden ze gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen, wat een gevoel van nuttig kunnen zijn enorm vergroot.

In de uitzending raakt Rob bijvoorbeeld in gesprek met de 43-jarige Gea Spek die in 2007 ernstig hersenletsel opliep door een frontale botsing met een auto. Ze is een van de gebruikers van het activiteitencentrum. Ze heeft een halfzijdige verlamming in het linkergedeelte van haar lichaam. Ook is ze snel moe, kan zich moeilijk oriënteren en heeft ze moeite met concentreren. Ze werd arbeidsongeschikt verklaard en kan maar moeilijk accepteren dat ze haar werk als ziekenverzorgende niet meer kan uitvoeren. Het willen maar niet kunnen is voor haar moeilijk te verwerken. Het hersenletsel heeft ook grote impact gehad op haar gezinsleven. Verder zijn veel van haar sociale contacten weggevallen na het ongeluk. Haar omgeving had veel moeite met haar gedragsverandering die het hersenletsel met zich meebracht.

De Hersenstichting wil met deze uitzending laten zien dat het van belang is dat mensen met een hersenletsel op zoek gaan naar wat ze nog wél kunnen. Hersenletsel kenmerkt zich door onzichtbare beperkingen die grote gevolgen kunnen hebben in de dagelijkse omgang met mensen. Patiënten komen veelal in een geïsoleerde positie terecht. Daarnaast is hersenletsel ook onzichtbaar doordat er in de samenleving weinig bekendheid is over de gevolgen ervan. Deze dubbele onzichtbaarheid leidt ertoe dat mensen na hersenletsel hun baan verliezen en dat hun relatie met familie en vrienden onder grote druk komt te staan. Voor verder herstel is het van belang dat zij actief bezig blijven waar dat kan, zowel geestelijk als lichamelijk. Een activiteitencentrum helpt hen ook bij het opdoen van nieuwe sociale contacten.

Plaats een reactie