Minster Kamp: “Risico’s winning schaliegas goed te ondervangen”

Uit onafhankelijk onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos blijkt dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas goed te ondervangen zijn. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) maandag 26 augustus 2013 aan de Tweede Kamer.

Proefboringen nodig om betekenis schaliegas vast te kunnen stellen
“Aardgas is de belangrijkste energiebron in Nederland, 98 procent van alle huishoudens gebruikt het. Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn,” aldus Kamp. “Om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen, zijn uiteindelijk proefboringen nodig.”

Omwonenenden en lokale bestuurders betrokken bij besluit proefboringen
Er wordt nu nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen. Een commissie van deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage) moet nog advies uitbrengen over het rapport van Witteveen+Bos. Daarna wordt een besluit over het mogelijk in behandeling nemen van aanvragen voor proefboringen eerst met de Tweede Kamer gedeeld.

Mochten aanvragen voor proefboringen daadwerkelijk in behandeling worden genomen, dan volgen verschillende stappen voordat toestemming kan worden verleend. Zo is locatiespecifiek onderzoek nodig, waaruit moet blijken op welke manier de voorgenomen proefboring veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd. Omwonenden en lokale bestuurders worden hierbij betrokken.

Indien op basis van de resultaten van locatiespecifiek onderzoek geconcludeerd wordt dat een proefboring op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is, moeten nog andere vergunningen worden aangevraagd. Zo is een vergunning nodig voor het bouwen van een boorinstallatie. De betrokken gemeente heeft daarbij een rol.

Meer informatie
– Brief aan de Tweede Kamer – Schaliegas: resultaten onderzoek en verdere voortgang

Plaats een reactie